Calma

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Calma?

Calma är ett läkemedel mot illamående och kräkningar vid åksjuka.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och det verksamma ämnet är dimenhydrinat.

Recept och högkostnadsskydd

Calma finns som tuggummi och kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Vissa människor är särskilt känsliga för rörelseförändringar och blir därför lättare än andra åksjuka med illamående och kräkningar. Det verksamma ämnet i medicinen, dimenhydrinat, gör att man blir mindre känslig för sådana rörelseförändringar. Dimenhydrinat kan verka lugnande och dämpande på olika hjärnfunktioner, till exempel områden i hjärnan som styr illamående och kräkningar.

Man kan ta Calma även om man redan har börjat må illa eftersom medicinen verkar snabbt.

Effekten av medicinen varar i 3-6 timmar.

Hur tar man medicinen?

Man börjar tugga tuggummit 15-30 minuter innan man påbörjar resan eller räknar med att bli åksjuk. Precis som vanliga tuggummin är Calma inte avsedda att sväljas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man tuggar 1 tuggummi i minst 10 minuter. Om det inte hjälper kan man ta 1 tuggummi till efter 30 minuter. Detta kan upprepas en gång till.

Man ska inte ta mer än 4 tuggummin per dygn.

Calma ska inte användas av barn under 12 år.

Viktigt

Man ska inte använda Calma om man har porfyri eller glaukom, även kallat grön starr, med smal kammarvinkel. Man kan vanligen använda Calma om man har astma, men man ska inte använda medicinen under ett astmaanfall. Om man känner sig osäker bör man rådgöra med en läkare innan man använder Calma.

Om man har prostataförstoring eller förträngning i urinröret ska man prata med en läkare innan man använder Calma.

Man bör vara försiktig med alkohol när man använder Calma. Alkohol kan förstärka den dåsighet som medicinen kan ge.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte använda lugnande och ångestdämpande läkemedel och sömntabletter samtidigt med Calma. Det finns risk för att dessa mediciner förstärker den dåsighet som Calma kan ge.

Man bör inte ta Calma om man använder:

  • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom och depression, till exempel så kallade MAO-hämmare
  • vissa läkemedel mot bland annat högt blodtryck, som innehåller en så kallad betablockerare, till exempel atenolol och metoprolol
  • läkemedel som innehåller atropin, till exempel vissa ögondroppar
  • luftrörsvidgande läkemedel som innehåller ipratropiumbromid, till exempel Atrovent.

Biverkningar

En del personer kan bli trötta av medicinen. Vissa kan få domningskänsla i munnen, vilket beror på att det verksamma ämnet verkar bedövande. Detta är ofarligt och går över efter en stund.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Medicinen kan orsaka sammandragningar i livmodern och ska därför inte användas under de sista veckorna av graviditeten.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller dimenhydrinat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller dimenhydrinat är Arlevert, som även innehåller cinnarizin.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-03
Skribent och redaktör:

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.