Betapred

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Betapred används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Läkemedlet används huvudsakligen under kort tid för att lindra symtomen vid till exempel astma, allergiska tillstånd och svårare reaktioner vid insektsstick. Läkemedlet används också vid krupp, även kallat falsk krupp.

Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, i dagligt tal kortison, och det verksamma ämnet är betametason.

Recept och högkostnadsskydd

Betapred finns som tabletter i styrkan 0,5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Kortison har en kraftig inflammationsdämpande verkan och påverkar även immunförsvaret. I kroppen bildar binjurarna kortisol som sedan omvandlas till kortison. Det verksamma ämnet i läkemedlet fungerar på liknande sätt som kroppens eget kortisol.

Hur tar jag läkemedlet?

Läkemedlet är förpackat i en folieförpackning eller glasburk. Om du har en folieförpackning ska den klippas eller rivas upp, du ska inte trycka ut tabletterna ur förpackningen.

Tabletterna bör lösas upp i ett par matskedar vatten. Det tar en till två minuter innan tabletterna är helt upplösta. Tabletterna kan även tuggas sönder väl.

Tabletterna är känsliga för fukt och ljus. Därför ska tabletterna förvaras i originalförpackningen tills de ska användas.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av läkemedlet varierar från person till person och beror på vilket tillstånd eller sjukdom du behandlas för.

Du kan få läkemedlet som en tillfällig kur under exempelvis 6 dagar eller som en engångsdos.

Vid krupp får barn som väger under 10 kilo en engångsdos på 8 tabletter och barn som väger över 10 kilo får 12 tabletter.

Viktigt

Om du får feber eller andra tecken på infektion bör du inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom läkemedlet kan dölja symtom på infektioner.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du ska vaccinera dig bör du alltid tala om för läkaren att du behandlas med kortison. Det är särskilt viktigt vid behandling med höga doser.

Biverkningar

När du behandlas med kortison under kort tid, eller som engångsbehandling, är det ovanligt att du får biverkningar. Biverkningar kommer framför allt om du behandlas under en lång tid.

Graviditet och amning

Det är viktigt att du rådgör med din läkare om hur du ska använda läkemedlet om du blir gravid. Vid en akut situation kan du använda läkemedlet tillfälligt när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Men om du behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när du ammar bör du rådgöra med läkare.

Andra kortisontabletter

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på andra kortisontabletter är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-01
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund