Basiron AC och Basiron AC Wash

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Basiron AC och Basiron AC Wash är läkemedel mot akne. Det verksamma ämnet är bensoylperoxid.

Recept och högkostnadsskydd

Basiron AC finns som gel i styrkorna 5 procent och 10 procent. Basiron AC Wash finns som tvättgel i styrkan 5 procent. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Vid akne är talgkörtlar under huden inflammerade och talgkörtlarnas öppning till huden är tilltäppt. Det verksamma bensoylperoxid har bakteriedödande effekt på aknebakterien Propionibacterium acnes. Bensoylperoxid verkar även avfjällande och löser därmed upp pormaskar genom att ta bort det överskott av hornämne som täpper till talgsäckarna.

Det brukar ta flera veckor innan läkemedlet har en märkbark effekt på aknen.

Hur använder jag läkemedlet?

Använd bara läkemedlet på angripna hudområden.

Basiron AC gel stryker du på i ett tunt lager på ren och torr hud.

Basiron AC Wash använder du för att tvätta huden. Fukta huden med vatten och tvätta det hudområde som ska behandlas med gelen. Låt gelen verka på huden i 1-5 minuter. Skölj därefter ordentligt med vatten.

Basiron AC ska förvaras i rumstemperatur.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Börja med att använda läkemedlet en gång om dagen. Om du inte får några besvär kan du öka doseringen till 2 gånger om dagen.

Viktigt

Läkemedlet får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om du av misstag skulle få gel i ögonen ska du skölja med mycket vatten. Får du gel i munnen eller i näsan är det också bra att skölja med vatten.

Bensoylperoxid gör huden tunnare och extra känslig. Om du har känslig hud bör du bara använda läkemedlet en gång om dagen, innan du går och lägger dig. Detsamma gäller känsliga hudområden, till exempel på halsen eller på hud som är tunn eller skadad.

Du ska inte sola när du använder läkemedlet. Du ska även vänta några dagar till en vecka efter att du slutat använda läkemedlet innan du solar. Detta gäller även solning i solarier.

Bensoylperoxid kan bleka färgade tyger och färgat hår.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda Basiron AC samtidigt med läkemedel mot akne som innehåller adapalen, till exempel Differin. Adapalen och bensoylperoxid kan påverka varandra negativt. Dessutom verkar båda läkemedlet uttorkande och irriterande på huden.

Ibland kan läkare rekommendera att behandling med Basiron AC och Differin samtidigt för en kraftigare verkan. Du ska då använda den ena på morgonen och den andra på kvällen.

Biverkningar

Det är vanligt att huden blir lite varm precis efter att läkemedlet har använts. Hos en del personer kan huden även bli lite röd, svida, klia och fjälla lite under ett par dagar. Besvären försvinner om du inte använder läkemedlet så ofta eller om du gör ett tillfälligt uppehåll.

Om du får kraftiga hudbesvär, till exempel om du blir mycket röd eller fjällar mycket, ska du göra uppehåll med behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du behöver använda läkemedlet när du ammar så är det viktigt att inte stryka på gelen på brösten så att barnet får i sig den.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bensoylperoxid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller bensoylperoxid är:

  • Duac, som även innehåller klindamycin som är ett antibiotikum
  • Epiduo, som även innehåller adapalen. I Epiduo ingår ett ämne som gör att de båda verksamma ämnena kan kombineras utan att påverka varandra.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-29
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge