Kultur på recept

Kulturupplevelser, kulturaktiviteter och eget skapande är en väg tillbaka till arbetslivet. Fotograf/Illustratör: Johan W Avby

Kultur på recept är en arbetslivsinriktad rehabilitering för den som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller långvarig diffus smärta.

Tillsammans i grupp och med ledare får man prova på olika former av kulturaktiviteter som att tova, dreja, slöjda i trä, rörelse till musik och sjunga tillsammans. Man tar också del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar eller konstutställningar som diskuteras i gruppen efteråt.

Idag kan steget mellan sjukskrivning och arbetsåtergång upplevas för stort. Det saknas ett ”mellanrum” där man i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan delta i en mindre kravfylld insats. Kultur på recept har visat sig lämplig som rehabiliteringsinsats i detta skede.

Rehabiliteringsformen bygger på forskning om kulturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress och visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena ger en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att förbättra välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt, och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbetsträning, arbete eller studier.

Då man tackat ja till kultur på recept går man från att vara patient till att bli deltagare. Gruppen möter olika professionella kulturaktörer med lång erfarenhet av att arbeta med människor. Man blir remitterad till rehabiliteringen efter utredning på en vårdenhet, till exempel sin vårdcentral. Rehabiliteringen pågår under tio veckor och avslutas med en utvärdering.

Senast uppdaterad:
2015-10-20
Redaktör:

Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län

Granskare:

Paula Bergman, folkhälsoplanerare, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län