Hjälpmedel

Kognition och kommunikation

Ett hjälpmedel kan till exempel hjälpa dig att komma ihåg saker, koncentrera dig eller uttrycka dig. Det finns också särskilda hjälpmedel för att ringa om du till exempel har mycket nedsatt hörsel.

Innehåll - Kognition och kommunikation

Visa innehåll som:
 • Att få hjälpmedel för kognitivt stöd

  Du som har en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det finns många olika hjälpmedel som till exempel kan hjälpa dig med att planera och hitta.

 • Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

  Det finns många olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd eller stöd när du ska kommunicera.

 • Alternativ telefoni

  Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

 • Tolktjänster vid funktionsnedsättning

  Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Mer på 1177.se

Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Hos många kommer hörselnedsättningen gradvis. Det kan göra att du inte är medveten om att hörseln har förändrats. Vilken behandling du får beror på orsaken till din hörselnedsättning och vilka behov du har.

Synnedsättning

En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Till toppen av sidan