OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Till dig som har en ökad risk att bli svårt sjuk vid covid-19

Du som är över 70 år eller har vissa sjukdomar har en ökad risk att bli svårt sjuk om du skulle få covid-19. Här kan du läsa om vad du kan göra för att minska risken att smittas.

De flesta som får covid-19 blir friska utan att behöva vård. Några blir mer sjuka. Det är inte helt klarlagt vad det beror på. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar den här texten kontinuerligt.

Har jag en ökad risk att bli svårt sjuk?

Vissa personer kan bli mer sjuka och få svårare att klara av sjukdomen. Risken ökar om en eller flera av följande saker gäller för dig:

För en del kan även vissa andra tillstånd och sjukdomar påverka lungorna så att det blir svårare att andas. Exempel på sådana tillstånd och sjukdomar är MSParkinsons sjukdomALSCP eller om man har en hjärnskada eller en ryggmärgsskada.

Oklart om risken ökar vid vissa sjukdomar

Mycket är oklart om covid-19, eftersom det är en ny sjukdom. Det är möjligt att risken ökar att bli allvarligt sjuk om du har någon annan sjukdom som gör att du kan bli mer sjuk om du får en luftvägsinfektion. Eller om du tar läkemedel som påverkar immunförsvaret, till exempel vid vissa behandlingar mot cancer. Det gäller även om du är yngre än 70 år.

Prata med läkaren eller sjuksköterskan där du får behandling om du har frågor om vilka råd du bör följa eller hur du ska sköta din behandling.

Att ha astma eller en lindrig njursjukdom verkar inte innebära en ökad risk.

Rökning kan öka risken

Rökning ökar risken att bli svårt sjuk vid luftvägsinfektioner, till exempel influensa. Det är sannolikt att detsamma gäller vid covid-19.

Barn blir sällan allvarligt sjuka

Barn som får covid-19 blir mycket sällan allvarligt sjuka. Det gäller även barn som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Vad kan jag göra själv?

Du kan själv minska risken för att bli sjuk. Gör så här:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Undvik platser med många människor. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek.
  • Undvik nära kontakt med andra människor än dem som du bor med.
  • Be om hjälp med ärenden, till exempel att handla. Fråga någon i din närhet. Du kan också kontakta kommunen där du bor om du behöver hjälp.
  • Tar du mediciner är det viktigt att fortsätta med det enligt läkarens ordination. Prata med läkaren om du är osäker på hur du ska göra.

Ta hand om dig

I övrigt är det bra att försöka leva så hälsosamt som möjligt för att minska risken att bli sjuk. Rör på dig utomhus om det är möjligt, och försök att äta hälsosamt.

Sluta röka, då får du bättre blodcirkulation och funktion i lungorna. Det finns hjälp att sluta röka om du behöver.

Behåll dina rutiner så mycket som möjligt om du behöver stanna hemma. Försök till exempel att äta och sova på samma tider varje dag.

Umgås på avstånd

Du kan träffa och umgås med andra om ni vistas utomhus och håller avstånd. Du kan också hålla kontakten på andra sätt. Ring ett telefonsamtal. Du kan ringa videosamtal om du har en dator, en surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling.

Gemenskap och förslag på aktiviteter kan du till exempel hitta på webbplatsen tillsammansisommar.se som tagits fram av Riksförbundet HjärtLung.

Stöd om du behöver

Det finns många olika stödlinjer och telefonjourer som ger råd och stöd på chatt, mejl och telefon om du behöver. Det kan till exempel vara allmänt stöd för dig som känner dig ensam, orolig eller mår psykiskt dåligt.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Till toppen av sidan