Om covid-19 – coronavirus

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Om du bor i Jämtland Härjedalen kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Du får inget bidrag vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer).

Region Jämtland Härjedalen följer noga hur spridningen av coronaviruset och covid-19 utvecklar sig. Utifrån det har vi infört särskilda regler vid sjukresor. Om det behövs kommer vi att vidta fler åtgärder längre fram – och i så fall uppdaterar vi informationen, i första hand via den här sidan.

Till toppen av sidan