Om covid-19 – coronavirus

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Om du bor i Jämtland Härjedalen kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Du får inget bidrag vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer).

Region Jämtland Härjedalen följer noga hur spridningen av coronaviruset och covid-19 utvecklar sig. Utifrån det har vi infört särskilda regler vid sjukresor. Om det behövs kommer vi att vidta fler åtgärder längre fram – och i så fall uppdaterar vi informationen, i första hand via den här sidan.

Lägre bemanning kan ge längre väntetider

På grund av covid-19 har Reseservice och taxibolagen i Jämtland Härjedalen just nu lägre bemanning än normalt. Vi gör vårt bästa för att sjukresorna ska fungera så smidigt som möjligt, trots det – men det kan ändå hända att du får vänta något längre än vanligt när du ringer till oss, och även när du väntar på att bli upphämtad av fordonet för din sjukresa. Vi ber om överseende med detta!

Till toppen av sidan