Om vaccin mot covid-19

Om resor vid covid-19-vaccination

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Vaccination är det effektivaste sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö – och för att hjälpa till att minska smittspridningen. Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, även om det är frivilligt. Här kan du läsa vad som gäller för transporter i samband med vaccination.

Förutsättningarna och möjligheterna för att genomföra vaccinationsbesök skiljer sig mellan regionerna. Därför kan det även finnas olika lösningar för resor i samband med vaccination i olika delar av landet, och i vissa fall olika lösningar även inom en och samma region.

Det här gäller för resor i Jämtland Härjedalen:

  • Du ansvarar för att resa till och från din vaccination på egen hand – eller genom att ta hjälp av en närstående, om det är möjligt.
  • Enligt Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor är det inte möjligt att få ersättning för resor till vaccinationstillfällen.
  • Har du rätt att åka med färdtjänst så kan du använda det även för resor när du ska vaccinera dig.

Hur gör jag om jag inte kan ordna resorna själv?

Region Jämtland Härjedalen gör allt för att du ska ha möjlighet att vaccinera dig så när ditt hem som möjligt. Om du absolut inte kan ordna dina resor varken på egen hand, med stöd av närstående eller genom färdtjänst, så kan vi försöka att göra vaccinationen möjlig på annat sätt. Men det kan finnas lokala skillnader i vilka lösningar vi kan erbjuda, och det kan även hända att lösningarna ändras under tidens gång.

I vissa fall kan det bli så att den som vill vaccinera sig får hjälp med resorna. I andra fall kan det istället handla om att ordna så att personal kan komma till en plats närmre den som vill vaccinera sig – till exempel genom att tillfälligt öppna för vaccination på en hälsocentral, genom att vaccinationer utförs av externa samarbetspartners eller genom att mobila team åker hem till personer som har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning.

Till toppen av sidan