LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provsvaret visar att du har antikroppar

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Provsvaret visar att du har antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Vad ska du tänka på nu?

Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar ett helt eller delvis skydd mot att bli sjuk igen i covid-19 under minst sex månader.

Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tvätta händerna ofta, undvik folksamlingar och stanna hemma om du har symtom på en förkylning.

Du som har antikroppar och inte har några symtom på förkylning, kan umgås med personer även om de tillhör en riskgrupp.

Du som tillhör en riskgrupp och har antikroppar, kan umgås med andra personer om ingen av er har förkylningssymtom.

Till toppen av sidan