LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Antikroppsprov för dig som varit sjuk tidigare

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen erbjuder antikroppsprov som visar om du tidigare har varit sjuk i covid-19 och utvecklat antikroppar. Du kan boka ett antikroppsprov när du varit frisk i minst 14 dagar. Antikroppar ger sannolikt ett visst skydd mot att du blir sjuk i covid-19 igen under den närmaste tiden.

Stor efterfrågan och hårt tryck just nu

Det är stort intresse för antikroppsprover i Jämtland Härjedalen. Det innebär att det är hårt tryck på provtagningsstationerna. Vi planerar för att kunna erbjuda provtagning på fler orter i regionen men det är i dagsläget oklart när de kan öppna.

Antikroppsproverna utförs av företaget Vaccina på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Vänligen ring inte 1177 för frågor om antikroppsproverna eller provsvar. 1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning och svarar på medicinska frågor. Hälsocentralerna i Jämtland Härjedalen kan inte heller svara på frågor om antikroppsproverna.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du bokar tid, får provsvar och vad du ska göra om du har frågor eller behöver hjälp.

Vem kan ta ett antikroppsprov?

Du kan ta ett antikroppsprov om det här stämmer in på dig:

  • Du är frisk sedan minst 14 dagar och hade tidigare symtom som kan stämma med covid-19.
  • Du är 16 år eller äldre, och bor i eller besöker Jämtland Härjedalen.

Varför är det åldersgräns?

Barn testas inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt. Barn får oftast milda symtom om de blir smittade och utvecklar inte antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra.

Kostar det något?

Nej, det antikroppsprov som erbjuds i regi av Region Jämtland Härjedalen är kostnadsfritt. 

Provtagningsplatser

I nuläget finns det provtagningsplatser i:

  • Hammarstrand
  • Järpen
  • Åre
  • Östersund

Vi planerar också för att kunna erbjuda provtagning i Bräcke, Funäsdalen, Strömsund, Sveg och Svenstavik.

Vilka platser och tider som finns tillgängliga för tillfället ser du alltid i bokningssystemet. 

Kom ihåg att visa hänsyn och undvika trängsel vid provtagningsplatsen. Tack för att du bidrar till att minska smittspridningen!

Boka tid för provtagning

Du behöver vänta minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du tar ett antikroppsprov. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt många antikroppar för att de ska gå att mäta.

Provtagningen genomförs av Vaccina. Här är en länk till systemet för tidsbokning:

Om du av någon anledning inte kan boka tid för provtagning via bokningssystemet, så kan du ringa till supporten på 010-750 09 45 eller skicka mejl till support@vaccina.se.

Avboka din tid om du blir sjuk, tack!

Om du blir sjuk så ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma.

I så fall kan du avboka din tid genom att klicka på knappen Avboka i den bokningsbekräftelse som du har fått via mejl. På samma ställe kan du också boka om tiden till ett tillfälle längre fram, när du är frisk igen.

Om du har symtom på förkylning eller andra symtom som kan stämma med covid-19, så ska du boka tid för att göra ett självtest för covid-19. Självtestet visar om du har covid-19 just nu.

Behöver jag ha e-legitimation?

Du behöver inte ha e-legitimation för att boka tid för provtagning. Det räcker med att ange ditt personnummer och en mejladress. Däremot behöver du e-legitimation för att kunna logga in och läsa provsvaret.

Läs mer om hur du skaffar du en e-legitimation:

Så skaffar du e-legitimation (e-legitimation.se)

Om du av någon anledning inte kan ha en e-legitimation, så kan du få svaret muntligt av personalen på provtagningsplatsen. Mer information om det finns under rubriken Om provsvaret 

Så går provtagningen till

Du får lämna ett kapillärt blodprov. Det innebär att du får träffa en undersköterska som tar prov på dig genom ett stick i fingret. Här kan du läsa mer om hur det går till att lämna blodprov.

Kom ihåg att ta med dig din legitimation till provtagningsplatsen. Det kan vara ett körkort, pass eller annan godkänd ID-handling.

Om du blir sjuk så ber så ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma. Information om hur du avbokar och bokar om din tid finns under rubriken Boka tid för provtagning.

Om du tror att du kan ha smittats av covid-19, så ska du i så fall istället boka tid för så kallat PCR-prov. Läs mer om att lämna prov för covid-19

Varför har Region Jämtland Härjedalen valt kapillärt test?

Antikroppsprov kan antingen göras genom ett blodprov i armvecket (venös provtagning) eller ett stick i fingret (kapillär provtagning).

Fördelen med provtagning genom stick i fingret är att dessa prover inte behöver skickas till laboratorium utan analyseras direkt på provtagningsplatsen. Det innebär att den som har lämnat prov kan få sitt svar redan inom ett par timmar. Prover som tas i armvecket behöver analyseras i laboratorium, så då skulle det alltså ta längre tid att få svar.

Hur säkert är provet?

Det kapillära testet som används i Region Jämtland Härjedalen är godkänt av Folkhälsomyndigheten.

Testet har en specificitet på 100 procent och en sensitivitet på 98 procent. Det betyder att det med 100 procents säkerhet hittar rätt antikroppar och med 98 procents säkerhet hittar antikroppar om de finns i blodet.

Om provsvaret

Du får svar inom ett par timmar från att du gjorde provtagningen. Du får meddelande via sms och mejl om att du har ett provsvar. Sedan loggar du in på webbplatsen vaccina.se/jamtland-harjedalen för att se ditt svar. För att logga in behöver du ha e-legitimation.

Om du av någon anledning inte kan ha en e-legitimation, så kan du stanna kvar på provtagningsplatsen medan ditt prov analyseras. Efter cirka 20 minuter kan du få du ditt svar muntligt av provtagningspersonalen. Be i så fall personalen om detta redan när du kommer till din bokade tid.

Hur ska jag tolka provsvaret?

Här kan du läsa vad som gäller om provsvaret visar att du har antikroppar eller om det visar att du inte har antikroppar. Ibland går provet inte att bedöma och då kan du behöva ta ett nytt antikroppsprov.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Frågor om antikroppstest i Region Jämtland Härjedalen

Vid frågor om hur du hittar till provtagningsplatsen eller frågor om tidsbokning, provtagning och laboratoriediagnostik – kontakta Vaccinas support på telefonnummer 010-750 09 45 eller skicka mejl till support@vaccina.se.

Allmänna frågor om covid-19?

Ring 11313 om du har allmänna frågor om covid-19.

För sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning och vägledning. De kan även ge hänvisning om du behöver ta kontakt med en hälsocentral eller annan vårdinstans. 

Men observera att sjuksköterskorna hos 1177 Vårdguiden på telefon inte kan hjälpa dig med tekniska frågor eller frågor om bokning, remisser eller provsvar. De kan inte heller hjälpa dig att läsa upp din journal. Hälsocentralerna i Region Jämtland Härjedalen kan inte heller svara på sådana frågor.  

Till toppen av sidan