LAGAR I VÅRDEN

Steriliseringslagen

Vad gäller?

Om du inte vill få barn kan du sterilisera dig. Det innebär att du genom en operation tar bort möjligheten att bli eller göra någon gravid. Varken sexlusten eller hormonproduktionen påverkas vid sterilisering.

Det är alltså inte fråga om kastrering, då äggstockar respektive testiklar tas bort. Kastrering görs endast av medicinska skäl, till exempel om man har elakartade tumörer i äggstockarna eller i testiklarna.

Regleras i lag

Sterilisering regleras i en särskild steriliseringslag. Där står det bland annat att du måste ha fyllt 25 år och bo i Sverige för att få sterilisera dig. Är du mellan 18 och 25 år måste du ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få sterilisera dig. Det tillåts oftast om:

  • det finns risk att barnet ärver svåra sjukdomar
  • en graviditet skulle innebära allvarliga risker för kvinnan.

Socialstyrelsens beslut går inte att överklaga.

Sterilisering är ett ingrepp som oftast är svårt att ”rätta till” om du senare ångrar dig. Därför får du först noggrann information om vad det innebär att bli steriliserad och vilka följderna blir. Det sker i ett samtal med en kurator eller läkare, därefter får du skriva på papper för att intyga att du förstått vad steriliseringen innebär. Dessutom ska du få information om vilka andra möjligheter det finns att förhindra graviditet.

Läkare utför steriliseringen

För att sterilisera dig ska du först boka tid på en vårdcentral. Därifrån skickas en remiss till en läkare som utför själva steriliseringen på ett sjukhus eller på en privatklinik.

En sterilisering kostar olika mycket beroende på var i landet du bor.

Till toppen av sidan