KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

När du blir sjukskriven

När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du ett intyg från en läkare för att kunna vara sjukskriven.

En sjukdom, eller en skada, kräver inte ett läkarintyg om du blir frisk igen inom en vecka. Du gör din sjukanmälan till din arbetsgivare om du har ett arbete.

Du anmäler till Försäkringskassan om du är arbetssökande, föräldraledig, inte har en anställning eller om du har en arbetsgivare men inte rätt till sjuklön.

Det här behöver du göra

Det här behöver du göra om du är sjuk mindre än 14 dagar:

 • Anmäl första sjukdagen att du är sjuk eller skadad till din arbetsgivare eller till Försäkringskassan om du är arbetslös, föräldraledig eller inte har någon arbetsgivare.
 • Efter 7 dagars sjukdom behöver du ett läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta på grund av din sjukdom eller skada. Läkarintyget ska lämnas till din arbetsgivare om du är anställd och arbetar. Försäkringskassan ska ha intyget om du är arbetslös, föräldraledig eller inte har någon arbetsgivare.

Det här behöver du göra om du är sjuk mer än 14 dagar:

 • Du behöver ett läkarintyg som även gäller efter 14 dagar. Intyget ska skickas till Försäkringskassan.

Om du har en anställning

Du behöver träffa en läkare och få ett läkarintyg om du är sjuk i mer än sju dagar. Du kan skriva ut ditt läkarintyg från Mina intyg för att ge till din arbetsgivare.

Om din sjukfrånvaro sammanlagt är längre än 14 dagar behöver Försäkringskassan ett läkarintyg. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Läkarintyget ska lämnas både till Försäkringskassan och din arbetsgivare.

Om du inte är anställd 

Har du ingen arbetsgivare anmäler du dig till Försäkringskassan den första sjukdagen. Det gäller om du har enskild firma, är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag, eller är uppdragstagare.

Du anmäler till Försäkringskassan också om du är ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning.

Om du är arbetssökande

Är du arbetslös och inte deltar i något program hos Arbetsförmedlingen ansvarar du själv för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan den första sjukdagen.

De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats. Du kan också be att din läkare skickar in intyget elektroniskt till Försäkringskassan.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans inläsningscentral.

Om du har försörjningsstöd

Om du blir sjuk och har försörjningsstöd är det bra om du tar kontakt med din handläggare för att veta hur du ska göra.

Sjuklön

De första 14 dagarna av din sjukdomsperiod får du sjuklön av din arbetsgivare. Från sjuklönen görs ett karensavdrag, som är på 20 procent av sjuklönen räknat på en genomsnittlig arbetsvecka.

Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då ska du istället sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Om du har varit sjuk, börjar arbeta och sedan insjuknar på nytt inom fem dagar, slipper du vanligtvis karensavdraget och får sjuklön redan från den första sjukdagen.

Sjuklönen är cirka 80 procent av din lön upp till det som kallas sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Om du är arbetslös får du ingen sjuklön utan sjukpenning.

Sjukpenning

Du har rätt att söka ersättning från Försäkringskassan om du har en sjukdom eller skada som gör att du inte kan arbeta. Det kallas för sjukpenning.

För att du ska kunna söka sjukpenning behöver du ett läkarintyg som beskriver vad du har för sjukdom eller skada och varför du inte kan arbeta.

Det är Försäkringskassans handläggare som bedömer om du har rätt till sjukpenning. En sjukskrivning syftar till att du så snart som möjligt ska återhämta dig från din sjukdom eller skada.

Hur mycket du får i sjukpenning beror på dina inkomster under ett år. Försäkringskassan räknar ut hur mycket du får. Det finns en övre gräns på hur mycket du kan få i sjukpenning.

Efter sju dagar behövs ett läkarintyg

Du behöver ett nytt läkarintyg om du fortfarande är sjuk när läkarintyget slutat gälla. Då behöver du träffa läkaren så fort som möjligt för att få ett nytt läkarintyg.

Läkarintyget ska innehålla information så att handläggaren på Försäkringskassan kan bedöma vilken arbetsförmåga du har. I läkarintyget ska finnas följande information:

 • Vad du på grund av din skada eller sjukdom inte längre kan utföra av det du behöver göra på arbetet eller hemma.
 • Vilka fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som sjukdomen eller skadan medför.
 • Hur mycket din arbetsförmåga påverkas av de sjukdomar och skador som du har.

Beskriv din situation för läkaren

Det är viktigt att du berättar för läkaren om din arbetssituation, till exempel vad du gör på arbetet och i vilken omfattning du är anställd. Du behöver också berätta om förmågan att arbeta eller att söka arbete påverkas av sjukdomen, skadan eller behandlingen. Du ska även berätta om du varit sjukskriven tidigare.

Var så tydlig som möjligt när du beskriver vilka symtom du har och hur de begränsar din arbetsförmåga och dina aktiviteter. Berätta även om dagliga aktiviteter som du gör hemma. Det underlättar för läkaren att kunna ge dig den behandling som behövs och för att Försäkringskassan ska få ett tydligt intyg.

Ett läkarintyg innebär inte automatiskt att du får sjukpenning.

Försäkringskassan ska ha läkarintyget

Antingen skickar du eller läkaren in intyget till Försäkringskassan.

Du ska lämna en kopia av läkarintyget till arbetsgivaren.

Arbetsförmedlingen ska ha en kopia av dig om du är arbetslös och inskriven i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du har varit sjuk i 14 dagar. Det är bra om du tar reda på att arbetsgivaren verkligen gör anmälan.

Ansök om sjukpenning hos Försäkringskassan

När din arbetsgivare har sjukanmält dig kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Det kan du antingen göra elektroniskt på Försäkringskassans webbplats på Mina sidor eller beställa en pappersblankett som du fyller i och skickar med posten.

Ju fortare Försäkringskassan får ansökan desto snabbare kan Försäkringskassan handlägga ditt ärende.

Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan gör handläggaren en bedömning av om du har rätt till sjukpenning.

Du får en handläggare på Försäkringskassan om du blir sjukskriven en längre tid.

Sjukskrivning på deltid

Vid deltidssjukskrivning arbetar du de dagar som du skulle ha jobbat annars, men kortare tid.

Om du blir sjukskriven på deltid är det viktigt att du diskuterar arbetstiderna med din läkare. Det kan finnas medicinska orsaker till att du behöver lägga upp arbetspassen på ett annat sätt än det vanliga. Då behöver läkaren beskriva de medicinska orsakerna i läkarintyget.

Du ska själv ta kontakt med Försäkringskassan för att få arbetstiderna godkända innan du börjar jobba deltid.

Ibland behövs en plan för rehabilitering

Oavsett vad som orsakat sjukskrivningen ska arbetsgivaren göra en plan för att du så fort som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Det ska ske senast en månad efter första sjukdagen om du antas vara sjuk i minst 60 dagar.        

Ibland behöver arbetsuppgifterna behöva anpassas till vad du klarar av eller att du byter arbetsplats för att kunna arbeta igen.

Rehabkoordinator samordnar inom vården

I många verksamheter inom hälso- och sjukvården finns en rehabiliteringskoordinator. Den personen kan stödja dig i din sjukskrivning och rehabilitering så att du kan återgå till arbetslivet. Rehabiliteringskoordinatorn kan också stödja dig i kontakten med till exempel arbetsgivare och Försäkringskassan.

Förutom läkare och rehabkoordinator kan även annan personal vara inblandade i din vård och behandling. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut.

Samordnad rehabilitering

Ibland behövs ett avstämningsmöte där alla som är inblandade i din sjukskrivning träffas. Du är med på mötet tillsammans med exempelvis representanter för sjukvården, Försäkringskassan, arbetsgivare eller Arbetsförmedling och andra som har betydelse för rehabiliteringen. Ni ska tillsammans planera för hur du ska komma tillbaka i arbete och komma överens om vilka insatser som behövs.

Din medverkan i rehabiliteringen

Du ansvarar själv för att i god tid ta kontakt med din läkare om du vill förändra eller förlänga sjukskrivningen. Kan du börja arbeta delvis eller helt innan sjukskrivningen tar slut bör du tala med din läkare om det. Att arbeta igen får inte påverka läkningen eller rehabiliteringen negativt.

Anmäl alltid till Försäkringskassan i god tid om din sjukskrivning ändras, du planerar att resa utomlands eller om du är frisk.

Mer information

Försäkringskassans webbplats finns mer information om hur din arbetsförmåga bedöms, hur länge du kan vara sjukskriven och vad som krävs för att du ska återgå i arbete med de förutsättningar du har.

Ta hand om dig när du är sjukskriven

En sjukskrivning påverkar din vardag på olika sätt och det beror bland annat på vad orsaken till sjukskrivningen är.

Det är lätt hänt att den vanliga strukturen på dagen förändras. Om du har ett arbete som du måste stanna hemma från kan du känna dig isolerad hemma. Kanske slutar du delta i aktiviteter som du haft. En längre tids sjukskrivning kan också ge obefogade skuld- och skamkänslor som gör att din återhämtning blir svårare.

För att må så bra som möjligt och ha möjlighet till återhämtning är det bra att tänka på en del saker:

 • Försök att behålla dina vardagliga rutiner.
 • Ät frukost, lunch och middag på vanliga tider.
 • Försök att komma ut en stund varje dag.
 • Fokusera på att göra sådant du tycker om och mår bra av, till exempel laga mat eller umgås med vänner.
 • Motionera i den mån du kan och orkar. Motion hjälper mot stress, sömnproblem och nedstämdhet.
 • Håll kontakten med de människor som du tycker om att umgås med. Det kan vara med familjen, arbetskamrater och andra vänner.
 • Planera för hur det kan se ut när du ska börja arbeta igen.

Läs mer på 1177.se

I artiklarna om olika sjukdomar och besvär på 1177.se kan du läsa mer om vad du kan göra för att må så bra som möjligt efter omständigheterna. Använd sökrutan som finns högst upp på sidan eller navigera i toppmenyn för att hitta innehåll om din hälsa.

Till toppen av sidan