KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Abonnera på frisktandvård i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Frisktandvård är ett avtal där du får regelbunden tandvård till fast pris i tre år.

På Folktandvården i Jämtland Härjedalen är tandvården gratis till och med det år du fyller 23 år. Från det år du fyller 24 år kan du teckna avtal om Frisktandvård i Jämtland Härjedalen. Tillsammans med dig vill Folktandvården fortsätta hålla dina tänder starka och fräscha. Du betalar en fast avgift och får all tandvård du behöver för friska tänder.

Hur går det till?

Först görs en bedömning av din tandhälsa. Du betalar själv eventuella behandlingar som behöver göras innan du kan börja med din frisktandvård. Exempel på behandlingar kan vara fyllningar med mera.

Det är bedömningen av din tandhälsa som avgör vilken avgift du kommer att betala för de närmaste tre åren. Priserna kan du se i tabellen längre ner på sidan.

Faktorer som påverkar din premienivå

Det är antalet nya hål och eventuellt blödande tandkött som har betydelse för vilken premienivå du hamnar i. Utöver det kan följande faktorer påverka din munhälsa och därmed höja din premienivå:

 • Antal nya hål
 • Snusning/rökning
 • Frätskador
 • Piercad tunga/läpp
 • Matvanor
 • Problem med visdomständer
 • Gamla lagningar
 • Tandgnissling/tandpressning
 • Inflammerat tandkött
 • Vissa sjukdomar
 • Vissa mediciner
 • Egenvård

Så tecknar du frisktandvårdsavtal

1. Undersökning

När du kommer på ditt bokade besök gör vi en undersökning. För undersökning och eventuell behandling betalar du ordinarie pris.

2. Bedömning av munhälsa

Med utgångspunkt från undersökningen bedömmer vi din munhälsa. Resultatet av bedömningen styr vilken prisklass som ska gälla för dig.

3. Teckna avtal

När din undersökning och eventuell behandling är klar kan du teckna frisktandvårdsavtal. I avtalet ingår ett individuellt anpassat egenvårdsprogram med information om hur du ska sköta dina tänder. Avtalet gäller i tre år och kommande undersökningar och de flesta behandlingar ingår under denna period.

Vad kostar frisktandvård?

Priset varierar mellan 35 kronor per månad och 703 kronor per månad beroende på din ålder och hur stort ditt behov av tandvård är. Det är din munhälsa som avgör behovet. Du kan betala per månad eller per år och via autogiro.

Pris per månad för frisktandvård
*Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avdraget i priserna.
Premienivå 24-29 år eller 65 år och äldre 30-64 år
1 35 kronor 60 kronor
2 56 kronor 81 kronor
3 94 kronor 119 kronor
4 144 kronor 169 kronor
5 204 kronor 229 kronor
6 281 kronor 306 kronor
7 381 kronor 406 kronor
8 474 kronor 499 kronor
9 585 kronor 610 kronor
10 678 kronor 703 kronor

*Är du 24-29 år, 65 år eller äldre får du ett årligt tandvårdsbidrag på 600 kronor. Är du 30-64 år får du ett årligt tandvårdsbidrag på 300 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt frisktandvårdsavtal. 

Du som har ett frisktandvårdsavtal

Här hittar du som är frisktandvårdskund information angående ditt frisktandvårdsavtal.

Byte av kontonummer

Om du betalar ditt frisktandvårdsavtal med autogiro och byter bank eller kontonummer så måste du meddela din folktandvårdsklinik om dina nya uppgifter.

Om du flyttar

Som frisktandvårdskund kan du ta med ditt avtal om du flyttar till en annan region. Kontakta i så fall din nuvarande folktandvårdsklinik så hjälper de dig. 

Förlängning av ditt frisktandvårdsavtal

Ditt frisktandvårdsavtal gäller i tre år, därefter kan du förlänga avtalet om du vill eller avsluta frisktandvårdsavtalet. Du blir kallad till en undersökning och efter undersökningen bestämmer du om du vill fortsätta med ditt frisktandvårdsavtal eller om du vill avsluta det. 

Frågor om ditt friskvårdsavtal

Har du frågor om ditt frisktandvårdsavtal är du välkommen att kontakta din folktandvårdsklinik.

Till toppen av sidan