KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Sök efter tandvårdsmottagningar

Jämtland Härjedalen

Tandvård för barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen

Vårdprogrammet för barn- och ungdomstandvård i Jämtland Härjedalen bygger på att alla barn får en undersökning och bedömning av vilken risk barnet har för att få sjukdomar i munnen, till exempel hål i tänderna, tandlossning eller bettfel. Utifrån bedömningen avgör en tandläkare eller en tandhygienist om barnet behöver extra tandvård, och i så fall vilken behandling eller förebyggande insats det gäller.

I Jämtland Härjedalen brukar det första fria besöket ske vid tre års ålder. Sedan är nästan all tandvård avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

Under tiden inom barn-och ungdomstandvården får barnen lära sig hur de ska borsta tänderna, vilken kost som är bra för tänderna och hur man undviker att få hål i tänderna (karies). Informationen ger vi både genom föräldrarna och direkt till barnet.

Barn som har högre risk för hål i tänderna får komma oftare på undersökning. Ibland erbjuder vi också andra åtgärder, till exempel:

  • Samtal för rådgivning
  • Fluorlackning och/eller egenvård med fluorsköljning
  • Försegling av vissa permanenta tänder med djupa fåror och gropar

Tillfällena för undersökningarna ska vara anpassade så att sjukdomar och avvikelser kan upptäckas i rätt tid.

Barn som har svår tandvårdsrädsla eller andra speciella behov får i första hand behandling på hemmaklinik med träning, lugnande medel och/eller i vissa fall med lustgas. Om det behövs kan vi erbjuda behandling hos en specialist inom barntandvård, där det även finns möjlighet till behandling under narkos.

Region Jämtland Härjedalens vårdprogram för barn- och ungdomstandvården har tagits fram tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Till toppen av sidan