Riktlinjer för språket

Lättläst för översättning till andra språk på 1177.se

Riktlinjerna bygger på allmänna råd om lättlästa texter och särskilda råd för att skriva lättläst för personer med annan språklig och kulturell bakgrund.

Till toppen av sidan