Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Jämtland Härjedalen

Du som har fått behandling i Jämtland Härjedalen

Du som fått vård i Region Jämtland Härjedalen kan läsa journalinformation som gäller besök som du har gjort från och med 2018-01-15 och framåt, med undantag för från ett fåtal verksamheter. Om du har fått vård i annan del av landet, så kan du även läsa journalinformationen som den regionen visar. Hur mycket information som visas varierar mellan de olika regionerna.

Följande information visas i Jämtland Härjedalen:

 • Journalanteckningar, förutom vissa känsliga uppgifter. Det kan till exempel vara om tidiga hypoteser, vid våld i nära relationer och vid oro för att barn far illa.
 • Journal från 1177 Vårdguiden på telefon, förutom vissa känsliga uppgifter (från och med 10 juni 2021)
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Remisser (besvarade visas från och med 8 juni 2021)
 • Röntgensvar
 • Uppmärksamhetssignaler (visas från 8 juni 2021).

Under Uppmärksamhetssignaler dokumenterar vårdpersonalen kortfattat information som är viktig att känna till för den som ger dig vård. Det kan gälla överkänslighet, om du har någon smittsam sjukdom eller om en läkare har ordinerat något som innebär ett avsteg mot den behandling som oftast ges. Om du genomgår en behandling som är viktig för vården att känna till, eller har till exempel implantat eller proteser så dokumenteras det också som uppmärksamhetssignaler.

Under Remisser kan du se frågeställningen och svaret när en remiss är behandlad och svaret är vidimerat. Om du har gjort en Egen vårdbegäran så visas den remissen inte upp i Journal via nätet. Det gör heller inte remisser som andra regioner eller privata vårdgivare har skickat på papper till Region Jämtland Härjedalen.

Det här kan du inte se:

 • Uppgifter som har skrivits tidigare än 15:e januari 2018
 • Uppgifter från folktandvården
 • Information som är nyare än 14 dagar – om vårdpersonalen inte har signerat/vidimerat den.

Information från dessa verksamheter visas överhuvudtaget inte:

 • Hälsocentralernas psykosociala enheter
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ungdomsmottagningen
 • Psykiatriska slutenvården
 • Signerade och osignerade anteckningar

Signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in. Det kan dröja viss tid från vårdbesöket innan vårdpersonalen skriver in journalanteckningar.

Tidigare journaluppgifter

Om du vill ha tillgång till journaluppgifter som är registrerade i din journal före 15 januari 2018, eller annan information som inte visas i journalen via nätet, kan du begära en papperskopia. Kontakta då den verksamhet där du har fått vård.

Till toppen av sidan