LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Jämtland Härjedalen

Du som har fått behandling i Jämtland Härjedalen

Du som fått vård i Region Jämtland Härjedalen kan läsa din journalinformation som gäller besök som du har gjort från och med 2018-01-15 och framåt, med undantag för från ett fåtal verksamheter (vilka det är står längre ner i texten). Du kan inte läsa journalinformation från besök som du har gjort tidigare än den femtonde januari. Om du har fått vård i annan del av landet, så kan du även läsa den journalinformation som den regionen visar. Hur mycket information som visas varierar mellan de olika regionerna.

Följande information visas i Jämtland Härjedalen:

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Röntgensvar

Det här kan du inte se:

 • Uppgifter som har skrivits tidigare än 15:e januari 2018
 • Uppgifter från folktandvården
 • Information som är nyare än 14 dagar - om vårdpersonalen inte har signerat/vidimerat dem.

Information från dessa verksamheter visas inte:

 • Hälsocentralernas psykosociala enheter
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ungdomsmottagningen
 • Psykiatriska slutenvården (däremot visas läkemedel)

Signerade och osignerade anteckningar

Signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in. Det kan dröja viss tid från vårdbesöket innan vårdpersonalen skriver in journalanteckningar.

Tidigare journaluppgifter

Om du vill ha tillgång till journaluppgifter som är registrerade i din journal före 15 januari 2018, eller annan information som inte visas i journalen via nätet, kan du begära en papperskopia. Kontakta då den verksamhet där du har fått vård.

Till toppen av sidan