Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Covid-19: isolering ökar risken för våld i hemmet

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

När myndigheterna inför åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset/covid-19 innebär det att många människor måste tillbringa mer tid än vanligt i sina hem. När allt fler isolerar sig hemma ökar risken för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Utsattheten ökar för både barn och vuxna, och det kan också bli svårare för den som är utsatt att söka hjälp.

Barn och unga som bor i hem där det förekommer olika former av våld och förtryck kan vara extra utsatta när de är isolerade och inte har möjlighet att gå till skolan, träffa vänner eller delta i fritidsaktiviteter, och om de inte har något socialt stöd eller kontakt med trygga vuxna.

Barn som stannar hemma är också oftare uppkopplade på nätet. Då ökar risken för övergrepp, speciellt eftersom vuxna som arbetar på distans har större möjligheter än vanligt att ta kontakt med barn på nätet och att titta på material som innehåller barnpornografi. Det är viktigt att du som är vuxen är uppmärksam och bryr dig om vad ditt barn gör på nätet. Förklara för barnet att alla regler som gäller i samhället även gäller på nätet.

Oro för barn som far illa

Alla måste hjälpas åt att förhindra att barn och unga far illa. Det gäller visserligen alltid, men särskilt mycket nu när många är isolerade i sina hem.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa ska du göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Du som medmänniska kan alltså bidra genom att vara extra uppmärksam på om det någon i din närhet visar tecken på utsatthet. Det kan till exempel vara:

  • barn och unga med funktionsnedsättningar
  • barn och unga som lever i hem där det förekommer våld
  • barn och unga som lever i hem där det förekommer hedersrelaterat våld eller förtryck, och kanske risk för att barnet eller ungdomen kan bli förd utomlands för barnäktenskap eller tvångsgifte
  • barn och unga i dysfunktionella hem där det finns missbruk, psykosociala problem eller otrygghet, och att det inte finns ett socialt nätverk som skydd.

Enligt lagen måste personal som har arbeten där de möter barn alltid omedelbart göra en orosanmälan om de misstänker eller vet om att ett barn far illa. Även privatpersoner bör anmäla om man anar att ett barn far illa. För barnet kan det vara chansen till en nödvändig förändring.

En orosanmälan lämnar man in till Socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om du är osäker och vill ställa frågor till Socialtjänsten så går det bra att vara anonym om du vill. Du får också vara anonym om du gör en orosanmälan.

Ju snabbare Socialtjänsten kan ge skydd och stöd till barnet eller ungdomen, desto bättre är det. Var uppmärksam på barn i din närhet som kanske saknar en trygg familjesituation. Visa att du finns där för dem. Lita på din magkänsla och kontakta socialtjänst eller polis om du är orolig.

Här kan du söka stöd och hjälp

Socialtjänsten

Information om hur du kontaktar Socialtjänsten kan du få via din kommuns webbplats eller genom att ringa kommunens växel:

Polisen

Om du misstänker att ett brott pågår eller planeras ska du alltid kontakta Polisen och göra en polisanmälan. Om det är ett akut läge där brottet pågår – ring 112. För att anmäla att du misstänker att någon planerar ett brott eller att ett brott redan har hänt – ring till 114 14.

Läs mer på webbplatsen:  Polisen - utsatt för brott

Centrum mot våld Jämtland

Läs mer på webbplatsen: Centrum mot våld

Kvinnojouren

Läs mer på webbplatsen: Kvinnojouren i Jämtlands län

Kvinnofridslinjen

Ring telefonnumret 020-50 50 50 eller läs mer på webbplatsen: Kvinnofridslinjen - nationell stödtelefon

Till toppen av sidan