Trauma- och ångestmottagningen, Östersund

Fältjägargränd 6, 831 30 Östersund

Telefonnummer:

063-15 38 88

Telefontider:

  • Mån-Fre10:00 - 11:00 063-153843
  • Mån-Fre14:00 - 15:00 063-153843

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Fältjägargränd 6, 831 30 Östersund
Vägbeskrivning:
Enhet trauma och ångest, plan 2, Fältjägargränd 6, Östersund.
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund

Trauma- och ångestenheten


Specialiserad öppenvårdsenhet inom psykiatriska kliniken, Östersunds sjukhus. Vårt uppdrag är att erbjuda bedömning, utredning och behandling utifrån olika ångestsyndrom.


Vi tar emot patienter med misstänkt eller diagnostiserat ångestsyndrom som tvångssyndrom, PTSD, social fobi, panikångestsyndrom, GAD samt tydligt nedsatt funktionsförmåga eller att det finns suicidrisk, och som är i behov av specialistpsykiatrisk vård.

På vår enhet arbetar specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sekreterare. AT-läkare, PTP-psykologer, läkar- sjuksköterske- och psykologkandidater är en del av verksamheten och deltar i patientarbetet under handledning.

Information till patienter

Remisskrav

Remisser tas emot från hela region Jämtland/Härjedalen. Som patient kan du aktualisera ditt vårdbehov genom att kontakta läkare på din hälsocentral, eller via egenanmälan via psykiatriska akutmottagningen, telefon 063-153250.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region