Tolkcentralen för döva, Östersund

Residensgränd 3, 831 30 Östersund

Telefonnummer:

063-15 31 53

Telefontider:

  • Mån-Tor08:00 - 14:30
  • Fre08:00 - 11:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Residensgränd 3, 831 30 Östersund
Vägbeskrivning:
Östersunds sjukhus ingång 6. Ingång från gården nedanför parkeringen. Fortsätt genom två omgångar glasdörrar till hissarna på vänster sida. Ta hiss/trapp till plan 3.
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds Sjukhus, 831 83 Östersund

Till oss kan du vända dig när du är i behov av teckenspråks-/dövblindtolk, vuxendöv-/skrivtolk eller har frågor som rör kommunikation med döva, dövblinda, vuxendöva samt människor med hörselnedsättning.

En tolk kan behövas vid många tillfällen i kommunikationen mellan hörande och döva eller gravt hörselskadade. Tolkservice är kostnadsfri i vardagliga situationer som till exempel vid kontakt med sjukvård, myndigheter och på arbetsplatser mm. Tolkning sker med olika metoder som teckenspråk, skrivtolkning, TSS och tydligt tal. Tolkarna har tystnadsplikt enligt lag, förmedlar neutralt allt som sägs och arbetar över hela länet.


Om du behöver en tolk i en akut situation, t.ex akut sjukvård, tandvård eller hos polis mm, ring sjukhusets växel: 063-15 30 00 och be dem söka efter tolk i JourLisa.


Från en texttelefon ringer du: 0771-11 77 99

SMS: 0730-121 406 61 10

Information till patienter

E-post: tolkcentralen@regionjh.se

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region