Läs andras frågor

Vad är dermatitis herpetiformis?

Fråga

Vad är dermatitis herpetiformis för sjukdom?

Svar

Dermatitis herpetiformis (DH) är en hudsjukdom. Ett annat namn är hudceliaki.

DH ger ett utslag i form av rodnade knottror och små fina blåsor som ofta sitter i grupper på huden. Eftersom blåsorna kliar väldigt mycket brukar den som har DH ofta ha rivit sönder blåsorna och istället syns rivmärken, skorvar och sår.

Utslagen sitter ofta symmetriskt över sträcksidorna på armbågar och knän, samt över sätesregionen och lårens baksidor. En annan vanlig plats är i hårbotten och i nacken.

DH kan vara långdragen och återkommande, men är helt godartad och inte smittsam. Den är ganska sällsynt och förekommer mest hos vuxna, sällan hos barn.

DH är nästan alltid förenad med celiaki (glutenintolerans). Det har också upptäckts att jodhaltiga födoämnen kan ge försämring i hudåkomman.

Orsaken till DH tros vara en sorts rubbning i immunsystemet. I hudprov kan läkaren hitta inlagring av ett speciellt immunoglobulin, särskilt IgA, samt i blodprov syns speciella cirkulerande antikroppar.

I lindrigare fall kan DH kontrolleras med enbart glutenfri diet och genom att undvika jodhaltiga födoämnen. Dieten måste då hållas mycket noggrant. 

För svårare fall finns ett receptbelagt läkemedel, Dapsone, som kan hjälpa. Bland annat lindras klådan och efter ett tag brukar utslagen försvinna helt. Dapsone kan dock ge svåra biverkningar och därför måste den som tar läkemedlet regelbundet kontrollera sina blodvärden.

Därför är första behandlingen vid DH alltid att se om inte enbart en strikt glutenfri kost kan få klådan och utslagen att försvinna.

Kristina Lewis, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan