VACCINATIONER

Prioritering av vem som får vaccineras mot influensa

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

I år är det stor efterfrågan på influensavaccin, både i Sverige och i världen. Därför behöver vaccinet prioriteras till de som behöver det mest. De som kommer att vaccineras är de som riskerar bli svårt sjuka av influensa eller följdsjukdomar. Vaccineringen kommer att ske så länge vaccinet räcker.

Just nu prioriteras du som rekommenderas att vaccinera dig mot influensa om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter graviditetsvecka 16
 • Du är vuxen eller barn över 6 månader och något av det här stämmer in på dig:
  • Du har en kronisk hjärtsjukdom.
  • Du har en kronisk lungsjukdom, som till exempel KOL och svår astma.
  • Du har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft samt slembildning – till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
  • Du har kronisk lever- eller njursvikt.
  • Du har diabetes.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccinationen är kostnadsfri för dig.

Därefter/senare prioriteras: 

 • Du som bor i samma hushåll som en person som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Vaccination av övriga invånare:

Normalt skulle vaccinationen ha startat den 1 december, men på grund av att det varit vaccinbrist av och till behöver fortfarande de rekommenderade grupperna samt vård- och omsorgspersonal få vaccinera sig. Det är oklart när vaccination av övriga invånare kan starta.

Vaccinet mot pneumokocker är tillfälligt slut

Det är oklart när vi får en ny leverans.

Till toppen av sidan