Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid migrän

Migrän är akuta anfall av ensidig pulserande huvudvärk, som kan vara måttlig till svår. Ibland behövs läkemedel för att lindra besvären medan migränanfallet pågår och för att avbryta anfallet. Du kan behöva använda läkemedel som förebygger anfall om de kommer ofta.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid migrän. 

Här kan du läsa om migrän.

Behandling vid ett migränanfall

Ibland kan du behöva läkemedel för att lindra besvären vid ett migränanfall och för att avbryta anfallet. För att få bäst effekt ska du medicinera tidigt under anfallet.

De läkemedelsgrupper som används är vissa smärtstillande läkemedel, migränspecifika läkemedel och läkemedel mot illamående.

 • Du kan ta smärtstillande läkemedel om du känner att ett anfall är på väg eller under ett anfall. Då kan du ta antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare. Du kan också ta läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.
 • Migränspecifika läkemedel kan du ta när anfallet har kommit igång och du är säker på att det är ett migränanfall. Dessa läkemedel kallas triptaner, eller serotonin-1-receptorstimulerare.
 • Du kan ta läkemedel som innehåller metoklopramid om du mår illa under anfallet.

Behandlingstrappa

Det finns en så kallad behandlingstrappa vid migränbehandling. Den innebär att du först får prova de vanligaste läkemedlen. Om de inte fungerar får du prova andra tills du och läkaren hittar några som fungerar. Läkaren följer upp hur du mår och kontrollerar om du får biverkningar.

Antiinflammatoriska smärtstillande eller paracetamol i första hand

I första hand brukar receptfria smärtstillande läkemedel användas. Det kan vara läkemedel som innehåller paracetamol. Det kan också vara antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen. Dessa läkemedel kallas NSAID eller cox-hämmare.

Acetylsalicylsyra hjälper ofta bra, särskilt i kombination med koffein.

Ibuprofen och naproxen fungerar också bra. De är särskilt lämpliga om du får migrän i samband med mens eftersom de också lindrar mensvärk.

Ta smärtstillande läkemedel så tidigt som möjligt, vid första tecknen på att ett migränanfall är på gång.

Kombination med metoklopramid

Ibland kombineras smärtstillande läkemedel med metoklopramid, som hjälper mot illamående.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att innehållet i de tabletter du tar mot migrän inte alltid tas upp så bra i kroppen. Detta kan motverkas av metoklopramid.

Metoklopramid gör att den smärtstillande effekten av NSAID eller paracetamol ökar något.

Triptaner vid otillräcklig effekt

Du kan få prova läkemedel som kallas triptaner om smärtstillande läkemedel inte räcker. Du får bäst effekt om du tar triptaner tidigt under huvudvärksfasen. Dessa läkemedel hjälper även när anfallet har pågått en stund, men däremot inte under aurafasen innan huvudvärken har börjat.

Du kan kombinera triptaner med NSAID, paracetamol eller metoklopramid.

Många upplever att triptaner ger en betydligt bättre effekt än andra migränmediciner. Men studier har visat att smärtlindringen är ungefär densamma som med kombinationen acetylsalicylsyra och metoklopramid. En skillnad är att effekten av triptaner kan komma snabbare. Var tredje person brukar få tillbaka huvudvärken inom ett dygn när de har tagit en triptan.

Det finns flera olika typer av triptaner. Det är bra att prova flera av dessa för att ta reda på vilken som fungerar bäst för dig. Dessutom kan det vara bra att ta reda vilken läkemedelsform som fungerar bäst för den typ av migrän du har. Olika läkemedelsformer är till exempel vara tabletter, stolpiller, nässprej och sprutor.

Vissa triptaner kan du köpa receptfritt på apotek men för en del behöver du recept.

Viktigt att ha kontroll över dina läkemedel

För mycket läkemedel kan förvärra huvudvärken, därför är det viktigt att du har kontroll över vilka läkemedel du använder, hur ofta och hur mycket. Ett sätt är att skriva ner hur ofta migränanfallen kommer och vilka läkemedel du tar då. På så sätt blir det lättare för läkaren att utvärdera behandlingen och ta ställning till vilka läkemedel som passar bäst för dig.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Förebyggande behandling

Du kan behöva använda receptbelagda läkemedel som förebygger anfallen om du får så täta anfall att du inte hinner bli riktigt återställd mellan anfallen. Det kan vara när anfallen avlöser varandra och du behöver medicinera flera gånger i veckan. Andra orsaker till att få förebyggande behandling kan vara att andra läkemedel inte hjälper eller ger besvärliga biverkningar.

De läkemedel som brukar användas i första hand är så kallade betablockerare. Även läkemedel som kallas angiotensinreceptorblockerare har visat sig minska migrän. Dessa läkemedel används främst vid hjärt-kärlsjukdomar. 

Det antidepressiva ämnet amitriptylin kan fungera till natten, särskilt om du också har besvär med spänningshuvudvärk.

Om du bara får migrän i samband med mens kan du prova förebyggande behandling med NSAID.

En ny sorts läkemedel som kan användas för att förebygga migrän är så kallade monoklonala antikroppar. Dessa läkemedel finns som sprutor som du tar själv.

Ibland kan vissa epilepsiläkemedel provas om det är svårt att hitta en behandling som fungerar.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID

NSAID verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. De kallas därför också cox-hämmare. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som bland annat framkallar smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Olika NSAID

Ofta fungerar en kombination av acetylsalicylsyra och koffein bra. Koffeinet gör att acetylsalicylsyra snabbare tas upp i kroppen och förstärker den smärtstillande effekten.

Det finns ett receptbelagt läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, koffein och kodein. Kodein har också smärtstillande effekt, men det finns en risk för att bli beroende om du använder det under lång tid. Därför ska du bara ta det om du har kraftiga anfall och andra läkemedel inte hjälper tillräckligt mycket.

Vid migrän i samband med mens kan du använda en NSAID förebyggande under några dagar före och efter att mensen har börjat.

Ta NSAID så tidigt som möjligt

Du kan ta NSAID direkt under aurafasen eller så tidigt som möjligt när migränanfallet har börjat. Effekten kommer efter ungefär en halvtimme.

Läkemedlen finns som tabletter, brustabletter och kapslar. Använd i första hand de former av läkemedlen som tas upp snabbast av kroppen, till exempel brustabletter eller stolpiller. Stolpiller förs in i ändtarmen och är ett bra alternativ om du brukar kräkas när du har migrän.

Här kan du läsa mer om NSAID.

Graviditet och amning

Du ska inte använda NSAID när du är eller försöker bli gravid utan att rådgöra med läkare. Under de tre sista månaderna av graviditeten ska NSAID inte användas alls.

Alla smärtstillande medel går över i bröstmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barnet när du ammar. Rådgöra med läkare om du är osäker.

Biverkningar

En del personer som använder NSAID kan få biverkningar från magen, till exempel illamående eller diarré. Läkemedlen kan öka risken för magsår.

Många användningsområden

NSAID används vid olika typer av smärta, till exempel mensvärk, gallstensanfall och reumatiska sjukdomar. Acetylsalicylsyra i låg dos används som blodförtunnande läkemedel.

Exempel på NSAID som används vid migrän

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra:

 • Acetylsalicylsyra
 • Aspirin
 • Bamyl.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och koffein:

 • Acetylsalicylsyra/Koffein
 • Bamyl koffein
 • Treo.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, koffein och kodein:

 • Treo Comp.

Läkemedel som innehåller diklofenak:

 • Diklofenac och Diclofenac T
 • Diklofenak och Diklofenak T
 • Ignorin
 • Voltaren och Voltaren T.

Läkemedel som innehåller ibuprofen:

 • Brufen och Brufen Retard
 • Ibumax
 • Ibumetin
 • Ibuprofen
 • Ipren
 • Iprensa.

Läkemedel som innehåller ketoprofen:

 • Orudis.

Läkemedel som innehåller naproxen:

 • Naprocur
 • Naprosyn Entero
 • Naproxen 
 • Pronaxen.

Läkemedel som innehåller paracetamol

Paracetamol är smärtstillande och kan vara ett bra alternativ vid migrän om du inte tål NSAID. Det är inte helt klarlagt på vilket sätt paracetamol dämpar smärta.

Vissa läkemedel med paracetamol innehåller även kodein för att förstärka den smärtstillande effekten. Det finns risk för att bli beroende av kodein och därför ska de bara användas om du får migränanfall med glesa mellanrum och andra läkemedel inte hjälper.

Paracetamol kan utlösa huvudvärk om du tar läkemedlet flera gånger i veckan. Om du ofta behöver använda paracetamol mot migrän kan förebyggande behandling vara en bättre behandling för dig.

Finns i många olika former

Paracetamol finns som tabletter, brustabletter, munlösliga tabletter, dospulver, stolpiller och i flytande form. Använd i första hand de former av läkemedlen som tas upp snabbast av kroppen, till exempel brustabletter eller stolpiller. Stolpiller förs in i ändtarmen och är ett bra alternativ om du brukar kräkas när du har migrän.

Effekten kommer efter cirka en halvtimme.

Här kan du läsa mer om paracetamol.

Risk för leverskada vid överdosering

Effekten av paracetamol blir inte bättre om du tar en högre dos än vad som rekommenderas. Det finns risk för allvarlig leverskada om du tar för hög dos.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av paracetamol.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Paracetamol används även mot feber och annan värk

Läkemedlet används också mot annan smärta än migrän och som febernedsättande medel. Paracetamol finns även i flera olika läkemedelskombinationer som inte brukar användas vid migrän.

Exempel på läkemedel som innehåller paracetamol och som används vid migrän

 • Alvedon, Alvedon Novum och Alvedon Forte
 • Pamol
 • Panodil, Panodil Zapp, Panodil Brus
 • Paracetamol
 • Paracut, Paracut Forte
 • Pinex
 • Citodon och Citodon Forte, som även innehåller kodein 
 • Panocod, som även innehåller kodein.
 • Paracetamol/Kodein.

Läkemedel som innehåller metoklopramid

Metoklopramid motverkar illamående och kräkningar genom att påverka hjärnans centrum för illamående.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att de migräntabletter du tar inte tas upp lika snabbt och bra av kroppen. Detta kan motverkas av metoklopramid eftersom det även förbättrar magens och tarmens rörelser. Du kan få pröva att lägga till metoklopramid om du märker att effekten av någon annan migränmedicin varierar från anfall till anfall.

Metoklopramid finns som tabletter. På sjukhus kan du få läkemedlet i form av en spruta.

Du ska inte använda metoklopramid regelbundet under en längre tid. Metoklopramid kan kombineras med de övriga migränläkemedlen.

Var försiktig med alkohol

Du bör inte använda alkohol tillsammans med metoklopramid eftersom kombinationen kan förstärka läkemedlets effekt och öka risken för biverkningar.

Biverkningar

En del som använder metoklopramid kan till exempel bli trötta, få diarré, allergiska reaktioner eller ofrivilliga muskelryckningar.

Graviditet och amning

Du bör inte använda läkemedlet när du är gravid, särskilt inte under de tre sista månaderna av graviditeten. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Om du följer de doseringsanvisningar är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra användningsområden

Metoklopramid används vid illamående efter vissa operationer och efter behandling med cellgifter. Läkemedlet kan också användas vid så kallad magsaftsreflux för att motverka sura uppstötningar. Det kan också användas för att förbättra rörelserna i magen och tarmen.

Exempel på läkemedel med metoklopramid som används vid migrän

 • Primperan
 • Metoclopramide.

Triptaner

Under ett migränanfall pågår ett komplicerat samspel mellan nervsystem och blodkärl i hjärnan. Läkemedel i gruppen triptaner har förmågan att dra samman blodkärl i och runt hjärnan. De kan också minska frisättningen av kärlvidgande ämnen. Troligen minskar dessa läkemedel även smärtan från nerverna kring blodkärlen.

Du ska inte ta triptaner i förebyggande syfte eller under aurafasen, utan först när du har fått huvudvärk. Det är bra att ta medicinen så snart som möjligt när smärtan har börjat om du använder triptaner i tablettform.

Triptanerna bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år med undantag för nässprej. Triptaner rekommenderas inte om du är över 65 år.

Du kan få prova olika triptaner

De olika triptanerna verkar på ungefär samma sätt. Det finns däremot skillnader mellan dem, till exempel hur de tas upp i kroppen och vilka biverkningar de har. Det finns även skillnader från person till person när det gäller effekt och biverkningar. Därför kan det vara bra att prova olika triptaner för att hitta en som fungerar bra för dig.

Triptaner finns som tabletter, munlösliga tabletter, nässprej och sprutor. Vad som passar dig bäst beror bland annat på om du får besvär med illamående eller kräkningar under anfallen. Nässprej och sprutor verkar snabbast. Nässprej brukar ha bättre effekt än tabletter hos ungdomar.

Triptaner kan kombineras

Triptaner i tablettform tas lättare upp av kroppen från magsäcken om du även tar metoklopramid. Triptaner kan också kombineras med NSAID och kan för en del förbättra effekten och minska risken att få tillbaka huvudvärken det första dygnet.

Hur många doser kan jag ta?

Det lönar det sig inte att ta en dos till om du inte får någon effekt av den första dosen. Du kan däremot ta en dos till om huvudvärken försvinner men återkommer, men tidigast efter två timmar. Du bör inte ta mer än två doser per dygn eftersom läkemedlen kan utlösa huvudvärk om de tas för ofta. Du kan behöva förebyggande behandling om du ofta använder triptaner.

Undvik att röka

Både triptaner och nikotin drar samman blodkärlen. Det finns risk för att blodkärlen dras samman alltför starkt om du röker och tar triptaner.

Biverkningar

En del som använder triptaner kan få biverkningar som till exempel trötthet, illamående, kräkning, muntorrhet, tryckkänsla över bröstkorg och nacke, känsla av muskelsvaghet eller myrkrypningar i huden.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda triptaner när du är gravid eller ammar.

Även vid klusterhuvudvärk

Triptaner i form av sprutor eller nässprej används också vid Hortons huvudvärk som är en sjukdom med intensiv huvudvärk.

Exempel på triptaner 

 • Almogran
 • Almotriptan
 • Eletriptan
 • Imigran och Imigran Novum
 • Maxalt och Maxalt Rapitab
 • Naramig
 • Naratriptan
 • Oriptan
 • Relpax
 • Rizasmelt
 • Rizatriptan
 • Sumatriptan
 • Zolmitriptan
 • Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal.

Betablockerare

Betablockerare används framför allt mot hjärt-kärlsjukdomar, men även för att förebygga migrän. Exakt hur betablockerare fungerar i samband med migrän är inte känt.

De betablockerare som brukar användas för att förebygga migrän är de som innehåller propranolol eller metoprolol.

Långsam ändring av dosen

Behandlingen påverkar puls och blodtryck och därför får du öka dosen långsamt i början. När du ska avsluta behandlingen minskas dosen långsamt, eftersom du kan få förhöjt blodtryck och hjärtklappning om du slutar för snabbt.

Om du har astma

Det är viktigt att tala om för läkaren om du har astma, eftersom betablockerande läkemedel kan påverka luftrören.

Graviditet och amning

Du bör inte använda betablockerare när du är gravid. Vid amning passerar betablockerare över i bröstmjölken och du bör rådgöra med din läkare.

Biverkningar

En del som använder betablockerare kan till exempel bli trötta, få sämre ork eller yrsel. Vissa kan få illamående, kräkningar eller diarré. Eftersom läkemedlen gör att blodkärlen drar ihop sig kan händerna och fötterna bli kalla. En del betablockerare kan ge mardrömmar.

Vanligt vid hjärt-kärlsjukdomar

Betablockerare används framför allt vid behandling av högt blodtryck. Andra användningsområden är hjärtsvikt, kärlkramp och hjärtklappning. Betablockerare finns också i en del ögondroppar mot grön starr.

Exempel på betablockerare som används vid migrän

Läkemedel som innehåller metoprolol:

 • Bloxazoc
 • Metomylan
 • Metoprolol 
 • Seloken och Seloken ZOC.

Läkemedel som innehåller propranolol:

 • Inderal
 • Propranolol.

Monoklonala antikroppar

En nyare typ av behandling är så kallade monoklonala antikroppar. De används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst fyra migränanfall per månad. Denna typ av läkemedel skrivs bara ut av en läkare som är specialist på huvudvärk.

Läkemedlet är kostsamt och ingår i högkostnadsskyddet endast om du har kronisk migrän. Det innebär minst 15 dagar med huvudvärk per månad i mer än tre månader.

Vid migrän har ett ämne i kroppen en viktig roll. Detta ämne kallas kalcitoningenrelaterad peptid, vilket förkortas CGRP. Läkemedlen hindrar CGRP från att verka, vilket leder till färre migränattacker.

Läkaren följer noga upp effekt och biverkningar vid behandling med monoklonala antikroppar.

Du tar sprutorna själv

Läkemedlen finns som förfyllda sprutor, som du själv sprutar in under huden.

Du tar sprutan en gång per månad eller var tredje månad, beroende på vilket läkemedel du har.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare innan du använder läkemedlen om du är gravid eller ammar, om du tror att du kan vara gravid eller om du planerar att skaffa barn.

Biverkningar

Det är vanligt att läkemedlen ger besvär på det ställe där du har tagit sprutan. Du kan till exempel få ont, bli röd eller svullen. En del personer kan få förstoppning.

Exempel på monoklonala antikroppar som används vid migrän

 • Aimovig, som innehåller erenumab
 • Ajovy, som innehåller fremanezumab.

Epilepsiläkemedel

Läkemedel mot epilepsi kan också användas för att förebygga migrän. Det är inte helt klarlagt hur läkemedlen fungerar vid migrän men de minskar nervernas känslighet.

Läkemedel som innehåller topiramat, valproat eller gabapentin kan användas för att förebygga migrän. Läkemedlen skrivs ut av en läkare som är specialist i nervsystemets sjukdomar.

Undvik helst alkohol

För de flesta som behandlas med epilepsiläkemedel går det bra att dricka små mängder alkohol. Men var och en måste prova sig fram försiktigt. En vanlig biverkan hos många epilepsiläkemedel är att du blir trött. Alkohol kan öka den effekten så att tröttheten blir värre.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlen när du är gravid eller ammar. Valproat bör inte användas av kvinnor som kan bli gravida.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som trötthet, yrsel, minnessvårigheter och illamående.

När du använder topiramat kan du gå ner i vikt, och därför följs vikten under behandlingen. Viktnedgång kan vara ett skäl att avbryta behandlingen.

Främst vid epilepsi

Dessa läkemedel används i första hand mot epilepsi. Gabapentin används också mot nervsmärta vid diabetes eller efter bältros.

Exempel på epilepsiläkemedel som används vid migrän

Läkemedel som innehåller topiramat:

 • Topiramat
 • Topimax.

Läkemedel som innehåller valproat:

 • Absensor 
 • Orfiril och Orfiril long
 • Ergenyl och Ergenyl Retard.

Läkemedel som innehåller gabapentin:

 • Gabapentin 
 • Neurontin.

Övriga läkemedel

Det finns även andra läkemedel som används förebyggande mot migrän:

 • antidepressiva läkemedel
 • angiotensinreceptorblockerare
 • läkemedel som innehåller det verksamma ämnet flunarizin.

Antidepressiva läkemedel

Amitriptylin används för att förebygga migrän. Amitriptylin är ett så kallat tricykliskt antidepressivt läkemedel. Dessutom har amitriptylin bra effekt mot långvarig smärta, vanligtvis i lägre doser än vid depression. Exakt hur amitriptylin förebygger migrän är inte klarlagt.

Ofta används amitriptylin vid migrän och samtidig långvarig spänningshuvudvärk.

Dosen ska ändras stegvis när du börjar och slutar med behandlingen.

Du bör vara försiktig med att använda alkohol under behandlingen eftersom det kan förstärka biverkningarna.

Biverkningar kan till exempel vara trötthet, muntorrhet och förstoppning.

Exempel på läkemedel som innehåller amitriptylin är Saroten och Amitriptylin.

Angiotensinreceptorblockerare

Läkemedel i denna grupp används framför allt vid hjärt-kärlsjukdomar. Exakt hur de förebygger migrän är inte känt.

I denna grupp är det kandesartan som ibland används för att förebygga migrän. Kandesartan finns till exempel i läkemedlen Atacand och Candesartan,

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svimningskänsla och magbesvär, framför allt i början av behandlingen.

Läkemedel som innehåller flunarizin

Detta läkemedel används i första hand mot hjärt-kärlsjukdomar. Det är inte klarlagt hur det förebygger migrän.

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svullna anklar och förstoppning.

Flunarizin finns i läkemedlet Sibelium, som inte är godkänt i Sverige men kan skrivas ut på licens.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Du kan själv rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan