Aktuellt i Jämtland Härjedalen

Nominera till årets folkhälsoinsats 2023

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan.

Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet, och som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2022.

Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 26 februari.

Till toppen av sidan