Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men betydligt vanligare utomlands. Den som inte har haft mässling eller inte är vaccinerad kan bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids. Det kan ta mellan en och tre veckor från att man har smittats tills man blir sjuk. Ofta får man hög feber i någon vecka, och det kan ta flera veckor innan man har hämtat sig helt.

Det är också ganska vanligt att få följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland, men det är mycket ovanligt, kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan.

Genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn får de flesta barn vaccination mot mässling vid 18 månaders ålder. Sjukdomen har därmed blivit ovanlig i Sverige, men är fortfarande vanlig i många andra länder. Om du ska resa utomlands är det därför bra att se över vaccinationsskyddet för dig själv och dina närstående. Är du osäker på om vaccination behövs kan du rådgöra med vårdcentralen eller barnavårdscentralen, BVC.

Symtom

Vanliga symtom vid mässling är

  • hög feber
  • torrhosta
  • irriterade och ljuskänsliga ögon.

Efter några dagar kommer utslag som först är ljusröda och sedan blir mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

När ska du söka vård?

Om du misstänker att du eller en närstående har fått mässling bör du kontakta en vårdcentral. 

Ring alltid först

Du ska alltid ringa först, i stället för att åka direkt till en vårdmottagning. Om du behöver träffa en läkare kan du bli visad direkt till ett undersökningsrum, i stället för att först sitta i väntrummet. Det för att undvika att smitta andra. Det gäller också för sjuka barn.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande mediciner kan göra att det känns lite bättre. Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast vill man undvika skarpt ljus eftersom ögonen är irriterade.

Publicerad:
2017-04-19
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Fotograf:

Growing people