Gula febern

Skriv ut (ca 1 sida)

Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor och finns i delar av Afrika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet.

Skriv ut

Du kan skydda dig mot gula febern med vaccination.

Symtom på gula febern

Symtom på gula febern

Du blir allvarligt sjuk med hög feber, muskel- och huvudvärk, gulsot på grund av leverinflammation, blodtillblandade diarréer och kräkningar.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du får hög feber under eller veckan efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Så smittar gula febern

Så smittar gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor. Sjukdomen smittar inte vid direktkontakt mellan människor. Det tar mellan tre till sex dagar från att du smittats tills du blir sjuk.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det finns bara förebyggande behandling med vaccination mot gula febern.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2018-02-12
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna