Blodtrycksmätning

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid hälsokontroll.

Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två siffror, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80. De första siffrorna anger övertrycket, som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. De andra siffrorna anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Förberedelser

Om man till exempel ska mäta sitt blodtryck på en hälsokontroll ska man sitta ner och vila minst fem minuter före. Det är bra att inte röka eller dricka kaffe en halvtimme innan, eftersom det kan höja blodtrycket. Man skall inte heller anstränga sig kraftigt fysiskt före mätningen.

Hur går undersökningen till?

När blodtrycket mäts får man oftast sitta eller ligga ner. Ibland kan man få stå upp. En uppblåsbar manschett med tryckmätare sätts runt överarmen och pumpas upp för att klämma åt blodflödet i armen några sekunder. När luften sakta släpps ut registreras trycket automatiskt i mätaren eller via ett stetoskop mot armvecket. Mätningen upprepas i snabb följd några gånger.

Visa mer

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll. Blodtrycket kan mätas på både vuxna och barn.

Förberedelser

Förberedelser

Innan du ska mäta ditt blodtryck är det bra att undvika sådant som höjer blodtrycket.
Här är några saker du bör tänka på:

  • Vila under minst fem minuter före mätningen.
  • Drick inte kaffe eller te under en halvtimme före mätningen.
  • Rök eller snusa inte under en halvtimme före mätningen.
  • Ansträng dig inte kraftigt fysiskt före mätningen.
Fäll ihop

Så går det till

Så går det till

Person som får sitt blodtryck mätt

Vid mätningen får du på dig en uppblåsbar manschett med tryckmätare runt överarmen. Fotograf/Illustratör: Jenny Hallström

Vid en blodtrycksmätning får du oftast sitta eller ligga ner. Ibland mäts blodtrycket när du står upp.

Den som gör mätningen sätter på dig en uppblåsbar manschett med tryckmätare runt överarmen, i höjd med hjärtat. Hen sätter ett stetoskop över ett blodkärl i armbågsvecket och pumpar in luft i manschetten. Då ökar trycket i den och blodkärlet pressas samman. När trycket blir tillräckligt högt passerar inte blodet igenom blodkärlet. Den som gör mätningen släpper sakta ut trycket ur manschetten och lyssnar samtidigt i stetoskopet. När pulsljud börjar höras mäts övertrycket, det så kallade systoliska trycket. När manschettrycket minskar ändras pulsljudet och försvinner sedan. Då mäts undertrycket, det så kallade diastoliska blodtrycket.

Ibland används automatiska blodtrycksmätare. En sådan pumpar själv upp manschetten, släpper ut luften och visar blodtrycket på en digital skärm. Blodtrycksmätare som du kan använda hemma är ofta av denna typ.

Undersökningen tar någon minut och brukar inte göra ont. Ibland görs mätningen två eller flera gånger efter varandra.

24-timmars blodtrycksmätning

Blodtrycket är oftast högre när det mäts av läkare eller sköterska än när du mäter det själv hemma. Det är ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn istället för vid enstaka tillfällen.

En sådan mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn. Under denna tid mäter apparaten blodtrycket tre till fyra gånger per timme, på natten ofta bara två gånger per timme. Efter mätningen kan läkaren se hur blodtrycket ligger under dagen och hur mycket det minskar under natten.

Ibland gör läkaren denna typ av mätning för att se hur en läkemedelsbehandling av blodtrycket har fungerat.

Du kan mäta blodtrycket själv

Det kan vara bra att också mäta blodtrycket själv. Då kan du och din läkare få en tydligare bild av hur ditt blodtryck ligger. Om du är orolig för att du har ett högt blodtryck är det bra att också mäta det på en vårdcentral.

Det är viktigt att du mäter blodtrycket på rätt sätt, annars kan du få felaktiga värden. Om du är osäker på hur du ska göra kan du fråga på vårdcentralen.

Du bör gå till en vårdcentral och göra en ny mätning om du själv har mätt upp ett högt blodtryck på till exempel över 150/100 mm Hg och inte har varit i kontakt med vården innan.

Blodtrycksmätare finns att köpa till exempel på apotek.

Fäll ihop

Blodtrycksvärden

Blodtrycksvärden

Blodtrycket hos en i övrigt frisk vuxen bör vara under 140/90 mm Hg när det mäts inom sjukvården. Vid mätning i hemmet bör det vara under 135/80.

Hos barn ökar blodtrycket sakta med stigande ålder. En ettåring har ofta ett blodtryck kring 100/60 mm Hg. Hos en femåring är blodtrycket ungefär 105/65, hos en tioåring 110/70 och hos en femtonåring 115/75.

Här kan du läsa mer om högt blodtryck och lågt blodtryck.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2017-11-09
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Fotograf:

Jenny Hallström, 1177 Vårdguiden