Senast reviderad 2013-04-22

Vad är ett normalt blodtryck och kan jag sänka det genom kost och motion?

Fråga

Vad är ett normalt blodtryck? Kan jag få ett lägre tryck genom annan kost och motion?

Svar

Att man överhuvudtaget bryr sig om blodtrycket beror på att man bevisat att sannolikheten för framtida hjärt-kärlproblem (stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvaghet med mera) ökar med stigande blodtryck.

Andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är höga blodfetter, diabetes, ärftlighet, rökning, brist på motion och kraftig övervikt.

Det finns ingen absolut gräns för när risken ökar, utan det kan variera. Trots det kallas blodtryck över 140/90 för "högt blodtryck". Men det innebär inte att alla som ligger över detta värde ska behandlas med mediciner.

För att sänka blodtrycket brukar man rekommendera viktminskning (om man är överviktig), regelbunden motion samt kost som är relativt saltsnål, fettsnål och fiberrik.

Om kost och motion inte hjälper brukar man få mäta blodtrycket minst fyra till fem gånger hos distriktssköterska eller företagssköterska. Därefter beslutas om man ska börja äta medicin mot högt blodtryck.

Det är inte bara nivån på blodtrycket som avgör om man ska äta medicin eller inte. Även ålder och vilka flera andra riskfaktorer man har spelar roll, liksom hur man själv ställer sig till att påbörja en läkemedelsbehandling.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin