Våldtäkt och andra sexuella övergrepp

Skriv ut (ca 8 sidor)

Sexuella övergrepp används ofta som namn på handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Enligt svensk lag heter dessa handlingar sexualbrott.

Skriv ut

Det är ett sexualbrott om någon kommer med sexuella förslag, smeker dig eller får dig att ta på dig själv på ett sexuellt sätt utan att du vill det. Det är också ett sexualbrott om du har blivit utsatt för våldtäkt. Det finns hjälp för dig som varit med om ett sexualbrott.

Om du är under 15 år har ingen rätt att göra något sexuellt med dig. Det är olagligt, även om du själv har sagt att du vill. 

Alla människor kan utsättas för sexualbrott, oberoende av kön och ålder.

För dig som är under 18 år

För dig som är under 18 år

Texten på den här sidan är skriven för vuxna. Du kan också läsa den och få hjälp, men det finns särskild information skriven för dig på UMO.se eller på Våga berätta.

Fäll ihop

Vad är en våldtäkt?

Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när någon tvingar en annan person till samlag genom våld, tvång eller hot,  eller andra sexuella handlingar som kan jämföras med ett samlag,

Enligt lagen krävs det oftast att förövaren fört in en penis, fingrar eller något annat föremål i den utsattes vagina, mun eller analöppning, eller tvingat den utsatta att utföra eller ta emot oralsex, för att gärningen ska betecknas som våldtäkt.

Det måste inte vara grovt våld för att det ska räknas som våldtäkt. Det kan vara att någon håller fast någon annan. Ett hot behöver inte vara något som har sagts. Det kan också vara en hotfull situation.

Det som kallas överfallsvåldtäkter, det vill säga att man blir påhoppad av en okänd person utomhus är ovanligt. Det är vanligare att den som våldtar känner den som blir utsatt.

Det är våldtäkt om den utsatta var yngre än 15 år när övergreppet begicks. Brottet är då våldtäkt mot barn, även om det inte har förekommit våld eller hot.

Det är också våldtäkt att göra något sexuellt med någon som befinner sig i en utsatt situation eller hjälplöst tillstånd. Det kan vara att hen är påverkad av alkohol eller droger. Eller att hen sover eller är medvetslös. Det kan också betyda att hen inte kan skydda sig på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, skada eller allvarlig rädsla.

Våldtäkt är olagligt, det vanligaste straffet för våldtäkt är fängelse.

Fäll ihop

Vad är ett sexualbrott?

Vad är ett sexualbrott?

Saker som inte ses som våldtäkt i lagen, kan ändå vara sexualbrott. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som utsätts, även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen, eller om polisutredningen läggs ner.

Exempel på andra sexuella handlingar som är sexualbrott är:

 • Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet, på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt.
 • Att prata med någon på ett sexuellt sätt som den personen upplever som obehagligt.
 • Att pressa någon att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller utanför nätet.
 • Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
 • Att utnyttja sitt överläge och få någon att känna att den måste ställa upp på sex.
 • Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 18 år.
 • Att försöka köpa eller byta till sig sex eller bilder med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Vad står det i lagen?

Sexualbrotten är enligt lagen:

 • våldtäkt
 • sexuellt tvång
 • sexuellt utnyttjande av person i berorendeställning
 • våldtäkt mot barn
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • sexuellt övergrepp mot barn
 • samlag med avkomling (incest)
 • utnyttjande av barn för sexuell posering
 • köp av sexuell handling av barn
 • sexuellt ofredande
 • kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming)
 • köp av sexuell tjänst
 • koppleri

Du kan läsa mer om de olika brotten på polisen.se.

Fäll ihop

Det är aldrig ditt fel

Det är aldrig ditt fel

Det är vanligt att man ger sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det är förövaren som är ansvarig. Det är hen som bestämt sig för att utföra övergreppet. Det spelar ingen roll vad ni har för relation, om ni har haft ömsesidigt sex tidigare, eller om du inte har kunnat göra fysiskt motstånd.

Det är vanligt att man inte skriker eller gör fysiskt motstånd när övergreppet sker. Det kan bero på att man inte vågar. Eller att man ger upp och inte vill tänka på det som sker. Ofta är det något man inte ens väljer medvetet, ens hjärna bestämmer att man ska vara stilla som ett slags skydd mot det som sker. Efteråt kanske man tänker att man borde ha protesterat mer, att det inte räknas som ett brott eftersom man inte protesterade. Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt för ett sexualbrott.

Fäll ihop

Vem kan vara förövare och vem utsätts?

Vem kan vara förövare och vem utsätts?

Det vanligaste är att förövaren är någon som den utsatta känner väl. Det kan vara en familjemedlem, en tränare, en lärare eller någon man har en kärleksrelation till.

En stor del av brotten sker hemma hos förövaren eller hos den som blir utsatt. Det kan vara svårt att tänka att man blir utsatt för ett brott om det är din partner eller någon du är ihop med eller älskar som utsätter dig för övergreppet. Det kan också vara extra jobbigt att berätta om övergreppet om det är någon du känner väl som är förövare.

Sexualbrott är vanligt. Om du inte själv har blivit utsatt så känner du med största sannolikhet någon eller några som har det, även om de inte har berättat.

Fäll ihop

Alla reagerar på olika sätt

Alla reagerar på olika sätt

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera efter ett övergrepp. En del blir väldigt påverkade och mår väldigt dåligt medan andra försöker glömma det som har hänt och leva vidare som vanligt. Varje person reagerar på sitt eget sätt. En del kan bearbeta erfarenheterna av övergreppen genom att prata med närstående, andra behöver professionell hjälp under lång tid.

För en del kommer reaktionerna omedelbart. Vissa mår bättre efter att man till exempel pratat med familj eller vänner. För många sätter övergreppen djupa spår, som tar långt tid att hantera. För en del kan reaktioner på övergreppet komma flera år efter att det skedde. Nya livssituationer eller händelser, som att bli förälder, gå på en läkarundersökning eller att inleda en ny relation, kan göra så att man minns övergreppet. 

Nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest och självmordstankar är vanliga symtom när man har erfarenheter av övergrepp. Men det finns många sätt att reagera på.

 • Du kan få skuldkänslor för det som hänt.
 • Du kan känna skam och äckelkänslor inför dig själv och din kropp.
 • Du kan känna dig extra rädd.
 • Du kan få kroppsliga symtom som värk, spänningar och magproblem.
 • Du kan få minnesbilder eller förnimmelser i kroppen.
 • Du kan få sömnsvårigheter eller vakna upp av mardrömmar.
 • Du kan få svårare att lita på andra.
 • Du kan få olika så kallade självskadebeteenden, kopplat till exempel till mat, kropp eller sex.
 • Din självkänsla kan påverkas starkt och din förmåga att ta dina egna behov på allvar försämras ofta.
Fäll ihop

Vård och stöd till dig som har blivit utsatt

Vård och stöd till dig som har blivit utsatt

Det bästa är att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial.

Du som har utsatts för våld, hot eller ett sexualbrott kan kontakta en vårdcentral för att få hjälp och stöd. Du kan också kontakta en akutmottagning om du behöver akut hjälp. På en del orter finns det speciella mottagningar för dig som har blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexualbrott.

Du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Det är heller inte nödvändigt att polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en undersökning och spårsäkring. Om du bestämmer dig för att anmäla längre fram så finns proverna tillgängliga för polisen.

Vad händer när jag blir undersökt?

Du blir undersökt och får lämna prover för sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan få psykologiskt stöd om du vill. Eventuella skador dokumenteras också som stödbevis mot förövaren.

Du kan få vaccin mot hepatit B och ett akut-p-piller för att undvika graviditet. 

Det är aldrig försent att söka vård

Det är också helt okej att vänta med att söka vård tills du känner dig redo, även om det har gått en tid sedan övergreppet inträffade. Det är aldrig för sent att bearbeta erfarenheter av sexuella övergrepp.

Många vill eller vågar inte söka hjälp och berätta om sexualbrott, trots att övergreppen fortfarande påverkar deras liv. Om du märker att övergreppen påverkar ditt liv eller vardag på något sätt är det viktigt att söka hjälp. 

Fäll ihop

Gör en polisanmälan

Gör en polisanmälan

Kontakta polisen för att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt för ett sexualbrott. Antingen på en polisstation eller på telefonnummer 114 14. Är det akut, ring 112.

Hos polisen kan du göra en anmälan. Polisen kan också svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation. Du kan också ha rätt att få en egen advokat som har i uppgift att hjälpa dig. Den advokaten kallas målsägandebiträde.

Det är bra att anmäla ett övergrepp till polisen så fort som möjligt men du kan anmäla ett övergrepp även om det har gått lång tid sedan det hände.

Viktiga bevismaterial

Det är viktigt att säkra de spår som kan finnas. Det innebär att spara kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta DNA eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång. Det kan också vara bra att  tala om ifall du har använt digitalt bussbiljett eller tågbiljett innan och efter överfallet. Det gör att polisen kan säkra att du befunnit dig på en viss plats en viss tid.

Om övergreppet skedde på nätet är det bra att visa någon annan vad som ägt rum på nätet. Det är också bra att spara uppgifter och ta skärmdumpar. På polisen.se kan du läsa mer om hur du anmäler övergrepp på nätet.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det är individuellt vilken slags behandling som fungerar bäst. För många är det viktigt att få en samtalskontakt av något slag, som kan hjälpa en att bearbeta det man har blivit utsatt för.

Det kan hjälpa att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling. Det innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.

Fäll ihop

Organisationer som kan hjälpa dig

Organisationer som kan hjälpa dig

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd vid sexualbrott och våld i nära relationer. Här är exempel på några av dem: 

 • 1000 Möjligheter är en stiftelse som erbjuder stöd till ungdomar. 1000 Möjligheter är till för killar, tjejer, cis-personer och transpersoner och unga som inte vill definiera sig.
 • Brottsofferjourernas riksförbund, erbjuder stöd till den som utsatts för brott.
 • Jourhavande medmänniska, en ideell organisation som erbjuder samtalsstöd via telefon.
 • Killfrågor.se har stöd för killar mellan 10 och 18 år via chatt.
 • Kom till oss, polisens informationssida om brott i nära relationer.
 • Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 020-50 50 50.
 • Nationella hjälplinjen, erbjuder samtalsstöd via telefon och via nätet om du mår dåligt.
 • RFSL, brottsofferjour för hbtq-personer, erbjuder samtalsstöd via telefon.
 • Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen finns till för kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen har en telefonjour 08 - 696 00 95 dit du kan ringa för att få stöd.
 • Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män, är en paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.
 • Roks,  Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser.
 • Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Telefonnummer: 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på din telefonräkning.
 • Tjejjouren.se samlar alla Sveriges tjejjourer och ungdomsjourer. På sajten finns också frågelåda och en informationsbank.
 • Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. 
Fäll ihop

Misstänker eller vet du att ett barn är utsatt?

Misstänker eller vet du att ett barn är utsatt?

Ibland kan man märka på ett barns beteende att något inte är bra. Hen kanske plötsligt blir orolig, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser. Du kan fråga om hen har varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som hen funderar på eller oroar sig för.

Tro alltid på ett barn eller en ungdom som berättar om övergrepp och ta emot berättelsen utan att ifrågasätta den unga personens eget handlande eller sätt att berätta.

Här är länkar till sidor som kan ge dig stöd när du ska prata med barn om sexualbrott: 

Viktigt att anmäla

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp. Du behöver inte ha några bevis, din misstanke räcker

Kontakta kommunens socialjour eller polisen på telefonnummer 114 14 om du inte kan vänta tills socialtjänsten har telefontid.

Vid pågående brott ska du ringa polisen på 112!

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten så att de kan utreda vad som hänt. Du behöver själv inte veta exakt vad det är som har hänt.

Alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i förskolan, skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de är oroliga för att ha fel, inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör du därför alltid anmäla.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-09
Redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut, Stockholm och Solveig Sörlien, advokat, Stockholm