Syfilis

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Det vanligaste sättet att bli smittad är genom att ha vaginalsex eller analsex utan kondom men man kan även smittas genom munsex. Sjukdomen är ovanlig men antalet smittade har ökat de senaste åren.

Om man misstänker att man har syfilis måste man testa sig enligt smittskyddslagen. Smittan spåras genom så kallad smittspårning. Man får då tillsammans med en läkare eller en kurator gå igenom vilka man har haft sex med. Man bör inte ha sex förrän man vet att man är smittfri, men har man det är man skyldig att först informera sin partner att man har syfilis och sedan använda skydd.

Om man får behandling blir man frisk. Oftast upptäcker man sjukdomen tidigt och kan därför få behandling. Men lever man med syfilis i många år utan att den behandlas kan sjukdomen vara allvarlig.

Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis är att använda kondom.

Symtom

Vanligen får man ett sår, ibland flera sår, på stället där man blivit smittad. Såret gör inte ont, och brukar finnas runt ändtarmsöppningen eller i och vid munnen.

Man brukar få såret eller såren cirka tre veckor efter att man blivit smittad, men ibland kan det ta ända upp till tre månader. Såret kan vara så diskret att man inte upptäcker det. Om såret sitter på könsorganet får man ofta en svullnad i ena ljumskvecket samtidigt.

Om inte infektionen behandlas kan den efter några månader sprida sig i kroppen och då brukar man få
utslag

  • feber
  • trötthet
  • huvudvärk

Behandling

Om man har syfilis får man antibiotika, vanligtvis med en spruta.

När ska man söka vård?

Om man tror att man kan ha blivit smittad med syfilis måste man så fort som möjligt genomgå en undersökning. I första hand är det bra att gå till en STI- eller STD-mottagning. De kallas olika saker på olika ställen i landet, till exempel mottagning för sex och samlevnad, Sesam, könsmottagning eller venereologmottagning. Ibland kan man gå till en infektionsmottagning. Om det är långt till närmsta mottagning kan man vända sig till en vårdcentral eller en kvinnoklinik. Är man ung kan man vända sig till en ungdomsmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Visa mer

Vad är syfilis?

Vad är syfilis?

Smittar när man har sex

Syfilis är en könssjukdom och orsakas av en bakterie. Den smittar framför allt genom att slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen kommer i kontakt med varandra. Syfilis smittar lättast om man har ett sår. Det vanligaste sättet att bli smittad är att ha vaginalsex eller analsex utan kondom. Man kan även smittas vid munsex.

Det är ovanligt men sjukdomen kan också smitta genom kyssar om man har syfilissår i munnen.

Syfilis kan också smitta genom blodtransfusioner och genom sprutor med orena nålar. Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.

Syfilis smittar inte genom att man tar i hand, och inte heller om man till exempel använder samma handduk eller toalett som någon som har syfilis.

Olika stadier av syfilis

Syfilis brukar delas in i tidig och sen syfilis. Det tidiga stadiet varar i två år och under den perioden, framför allt första året, kan man smitta andra genom sex. I det senare stadiet smittar man inte genom sex, men smittan kan föras vidare genom blodet, till exempel om man är gravid kan barnet smittas.

I det tidiga stadiet av syfilis får man oftast först ett sår, vanligen på könsorganen och en svullnad, oftast i ljumsken. Såret läker av sig själv efter ett par veckor. Efter ytterligare en tid kan sjukdomen sprida sig till blodet och ge olika hudutslag. Man kan också bli allmänpåverkad och känna sig trött, få huvudvärk och feber. Det kan vara svårt att förstå man har syfilis, eftersom besvären liknar många andra sjukdomar. Det tidiga stadiet av syfilis kan pågå i upp till två år och besvären kan komma och gå under den tiden. Även om man inte har några besvär kan man smitta andra.

Efter ungefär två år blir man antingen bra av sig själv eller så går sjukdomen över i sen syfilis. I det sena stadiet kan man vara symtomfri i flera år men sjukdomen kan ändå finnas kvar i kroppen. Den kan sedan bryta ut igen och ge skador på bland annat hjärta och nervsystem.

Om man får behandling i tid blir man helt frisk. Oftast upptäcks sjukdomen tidigt, men om man har syfilis i många år och inte får behandling kan man i värsta fall få skador på hjärta och hjärna.

Syfilis ovanligt i Sverige

I Sverige är syfilis ovanligt men under de senaste åren har antalet smittade ökat.

Fäll ihop

Hur kan man skydda sig mot syfilis?

Hur kan man skydda sig mot syfilis?

Kondom är bäst skyddet

Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis är att använda kondom om man har vaginala eller anala samlag. Det är viktigt att kondomen är hel och att den används under hela samlaget.

Det är också bra att använda kondom om man har munsex med en man, eller slicklapp om man har munsex med en kvinna. En slicklapp är en tunn gummiduk som läggs över kvinnans könsorgan eller ändtarmsöppning.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Tidig syfilis - första symtomet är vanligtvis ett sår

Man kan ha syfilis utan att ha några symtom. Om man får symtom är det första oftast ett sår, men ibland flera sår, på könsorganet eller runt ändtarmsöppningen. Såret kommer vanligtvis cirka tre veckor efter att man smittats, men det kan ta allt från tio dagar till tre månader. Såret brukar vara mellan en och två centimeter stort och gör oftast inte ont. Ibland kan såret vara så litet att det inte märks.

Man kan få såret på andra ställen på kroppen beroende på hur man blivit smittad, till exempel i munnen eller på läpparna om man fått infektionen genom munsex.

Såret läker av sig själv, efter cirka tre till åtta veckor, men det betyder inte att man har blivit frisk. Man smittar fortfarande och det är viktigt att få behandling.

Om man har såret i underlivet är det vanligt att en av lymfkörtlarna i ljumskarna svullnar.

Syfilis kan sprida sig till blodet

Om man inte får behandling sprider sig infektionen så småningom ut i blodet. Det brukar hända fyra till åtta veckor efter att man har fått det första såret. När syfilis sprider sig till blodet kan de flesta av kroppens organ bli infekterade. Därför kan sjukdomen visa sig på många olika sätt under den tidiga fasen.

Det vanligaste symtomet är att man får utslag. Utslagen kan se olika ut. De kan sitta spridda på kroppen och likna eksem eller psoriasis, de kan ibland klia. Ibland kan det finnas rödbruna fläckar i handflator och fotsulor. Ibland kan man också få utslag i form av röda fläckar på slemhinnorna i underlivet, munnen eller ändtarmen.

Utslagen läker helt om man får behandling, annars kan de finnas kvar i mellan två och tio veckor och komma tillbaka flera gånger under de första två åren efter att man smittades.

Om infektionen spridit sig till blodet är det också vanligt att man

  • får feber, men oftast inte så hög
  • känner sig trött
  • har ont i huvudet

Efter en tid går symtomen över men man kan man fortfarande smitta andra i upp till två år om man inte får behandling.

Sen syfilis - kan finnas kvar i kroppen

Ungefär två år efter att man fått sjukdomen blir de flesta bra utan behandling, men ungefär en tredjedel har kvar infektionen i kroppen. Om sjukdomen finns kvar kan man många år senare, ibland först efter 10-20 år, få allvarliga symtom från till exempel hjärtat och nervsystemet.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Viktigt att bli undersökt så snart som möjligt

Om man tror att man har syfilis är man skyldig att gå och testa sig enligt smittskyddslagen. Ju snabbare man får behandling desto mindre är risken att man får följdsjukdomar, och även att man överför syfilis till någon annan.

Om man tror att man kan ha blivit smittad med syfilis måste man genomgå en undersökning så fort som möjligt. I första hand är det bra att gå till en STI- eller STD-mottagning, som kan kallas olika saker på olika ställen i landet. Ibland kallas det för sex och samlevnads-, Sesam-, köns- eller venereologmottagning. Man kan också kontakta en infektionsmottagning. Om det är långt till närmsta mottagning kan kontakta en vårdcentral, en ungdomsmottagning eller en kvinnoklinik.

Ju snabbare man får behandling desto mindre är risken att man får följdsjukdomar, och även att man överför syfilis till någon annan.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Prover tas för att upptäcka syfilis

Om man har ett misstänkt syfilissår kan en läkare ta prov på sårsekretet. Provet tas från sårytan med en bomullspinne. Det gör inte ont.

Ibland kan läkaren undersöka provet direkt i ett mikroskop. Då brukar man få svaret på en gång. Ibland måste provet skickas till ett laboratorium för analys. Då kan det ta 1-2 veckor innan man får svar.

Om man inte ha något sår men ändå misstänker att man har syfilis får man lämna ett blodprov. Blodprovet kan ibland visa om man har syfilis tidigt efter smittotillfället, men det kan ta upp till tre månader innan smittan syns. Svar på blodprovet får man inom en vecka.

Smittan spåras för att alla ska provtas

Om man vet eller misstänker att man har syfilis är man enligt smittskyddslagen skyldig att gå och testa sig och att hjälpa till och spåra smittan. Både undersökningen och behandlingen är gratis. 

Det är viktigt att hitta och provta alla som kan ha syfilis. Man måste därför vid ett smittspårningssamtal lämna de uppgifter man har om personer man har haft sexuell kontakt med. De blir sedan kontaktade av mottagningen för att de också ska komma och testa sig.

Man kan välja om man själv först vill berätta för den eller de som man har haft oskyddat sex med, innan mottagningen hör av sig. Vill man inte det kan man låta mottagningen var den som helt sköter kontakten med dem. Den som behöver komma och testa sig kontaktas med ett brev eller telefonsamtal. De man haft sexuell kontakt med får aldrig reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Den som kontaktas informeras om att hen måste gå till någon av de mottagningar som finns för provtagning och testa sig. 

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Viktigt att få behandling

Om man har fått syfilis blir man frisk om man får behandling med antibiotika. Det är viktigt att få behandlingen snabbt för att sjukdomen inte ska förvärras. Man brukar få behandling av en läkare som är specialist på könssjukdomar, eller en infektionsläkare.

Syfilis behandlas med antibiotika

Om man har syfilis får man oftast antibiotika genom sprutor. Beroende på hur länge man varit sjuk får man sprutor en gång i veckan i en till tre veckor. Man får en spruta i vardera skinkan vid varje tillfälle. Drygt en vecka efter de sista sprutorna är infektionen som regel läkt och man smittar inte längre.

Ibland får man antibiotika i tablettform.

Behandling om man blir svårt sjuk

Om infektionen har spridit sig till nervsystemet måste man få antibiotika direkt i blodet med hjälp av dropp. Då vårdas man på sjukhus.

Man ska inte ha sex förrän man är helt frisk

Om man fått behandling mot syfilis kan man vara smittfri redan en dryg vecka efter att behandlingen avslutats. Man bör inte ha sex förrän man vet att man är smittfri.

Kontroller efter behandlingen

Efter behandling av tidig syfilis får man gå på regelbundna blodprovskontroller tills proverna visar att infektionen är borta. Vanligtvis får man gå på efterkontroller efter tre, sex och tolv månader.

Om man har haft syfilis i flera år får man gå på kontroller under två år.

Fäll ihop

Komplikationer och följdsjukdomar

Komplikationer och följdsjukdomar

Syfilis och graviditet

Det är särskilt viktigt att man testar sig om man är gravid och misstänker att man kan vara smittad av syfilis. Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds test för syfilis tidigt i graviditeten.

Risken är nämligen mycket stor att fostret smittas, speciellt om mamman har syfilis i det tidiga stadiet. Fostret kan smittas under hela graviditeten men risken är större efter de tre första graviditetsmånaderna. Om fostret får syfilis kan det leda till missfall eller att barnet föds med syfilis.

Om man är gravid får man samma behandling som andra som har syfilis. Fostret får automatiskt behandling i livmodern när mamman behandlas. Att ett barn föds med syfilis är mycket ovanligt i Sverige.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Publicerad:
2014-03-28
Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Lewis, Läkare, specialist i hud- och könssjukdomar, Cityakuten, Stockholm