Senast reviderad 2012-02-22

Finns det risker med att pappan är Rh- och jag är Rh+?

Fråga

Vad är det som händer om man är Rh-negativ och får ett barn som är Rh-positivt? Vad kan man göra åt det?

Svar

Rh, som är en förkortning av Rhesusfaktorn, är ett protein som finns bundet på ytan av de röda blodkropparna. Rhesusfaktorn kallas ibland också för D-faktorn. Ungefär 85 procent av alla människor har det här proteinet, vilket innebär att de är Rh-positiva. Övriga 15 procent är Rh-negativa eftersom de saknar proteinet.

Om kvinnan är Rh-negativ och fostret Rh-positivt kan antikroppar mot fostrets blod bildas om fostrets blod kommer i kontakt med mammans, vilket kan ske i samband med förlossningen, men också till exempel om man tar fostervattenprov. Detta kallas Rh-immunisering.

Ofta tar varken mamman eller barnet skada av en Rh-immunisering om det är första graviditeten. Vid en andra graviditet finns det däremot en risk att mammans antikroppar angriper fostrets röda blodkroppar, vilket skulle kunna bli allvarligt.

För att förhindra att detta inträffar tas blodprov på alla tidigt i graviditeten för att kontrollera blodgruppen och för att se om det bildats antikroppar från en tidigare graviditet.

Om barnet efter förlossningen visar sig vara Rh-positivt får mamman en spruta med ett läkemedel som förhindrar antikroppsbildningen, så kallat anti-D-gammaglobulin. Inför ett fostervattenprov ges också anti-D-gammaglobulin.

Karin Strååt, Läkare, specialist i allmänmedicin