Läsning om att leva med någon som har cancer

Det finns väldigt många böcker om cancer, och hur det påverkar livet som anhörig eller närstående. Här presenterar vi ett mindre urval som inte innehåller de allra senast utkomna titlarna, utan sådana som relativt enkelt går att finna på ett bibliotek eller i en bokhandel.

Bokomslag

Leva nära cancer
Peter Strang
2004, Gothia

Författaren är cancerläkare. Boken är tänkt att ge både närstående och den som själv är cancersjuk praktisk information kring sjukdomen för att öka kunskapen och minska rädsla och oro. Här ges på ett sakligt och lättillgängligt sätt fakta om olika cancerformer, provtagning, diagnos och behandlingar, biverkningar, men också praktiska råd kring olika problem, som illamående och smärta. Psykologiska reaktioner som kris, oro och ilska tas också upp. Texterna är korta och informativa och boken kan med fördel användas som uppslagsbok.

 

BokomslagNär beskedet är cancer - En stödbok
Martha Cullberg Weston
2001, Wahlström & Widstrand

Detta är tänkt som en stödbok för anhöriga till cancersjuka, men också för den som själv har cancer. Författaren, verksam som psykoterapeut, betonar hur viktigt det är att “uppamma alla goda krafter i överlevandets tjänst”, och detta kan göras på många sätt. Här finns kapitel med tips om hur man kan minska stressen under sjukdomstiden med till exempel avslappning, meditation och visualiseringar, vad man som närstående kan göra för att hjälpa, men också behöva själv och hur man berättar för barnen. Olika cancerformer och behandlingar beskrivs också. Boken är saklig, men känns ändå personlig.

 

BokomslagAtt drabbas av cancer som ung - och att leva med följderna
Peter och Elisabeth Lundell
2007, Lyckeby (Elisabeth Lundell)

Boken är skriven av Peter, som fick skelettcancer som 16-åring, och hans mamma Elisabeth. Elisabeths text bygger på de dagboksanteckningar hon förde under sjukdomstiden och beskriver vardagen, behandlingarna, vad som hände i familjen, semestrar blandat med sjukhusvistelser. Peters text, som är ett specialarbete för skolan, speglar hans upplevelse av samma tid och är insaxad i Elisabeths. Peter blev till slut frisk.

 

BokomslagKan jag dö, mamma?
Ingrid Edgardh
2005, Alfabeta, omslag finns hos förlaget.

När Ingrid Edgarhds son John är fem år får han cancer, en cancerform som är svår att bota och har dålig prognos. Ingrid beskriver Johns och familjens kamp mot sjukdomen, genom den tunga sjukdomstiden med behandlingar, pendlingarna mellan hopp och förtvivlan, mot slutligt tillfrisknande. Även tiden efter sjukdomen finns med, med oron för återfall.

Senast uppdaterad:
2011-01-31
Skribent:

Unn Hjohlman, Stockholms stadsbibliotek.

Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden