Senast reviderad 2016-10-19

Vad innebär missbildning av matstrupen, esofagusatresi?

Fråga

Vad innebär esofagusatresi?

Svar

Esofagusatresi är en medfödd missbildning av matstrupen som utan åtgärder är oförenlig med fortsatt liv. Det saknas nämligen passage genom matstrupen i en del av vägen mellan munnen och magsäcken. När föda sväljs ner så kommer den upp igen och når aldrig ner till magsäcken där kroppen kan tillgodogöra sig den. Det är alltså två blinda ändar av matstrupen, en övre och en nedre del. Det kan förekomma förbindelse mellan den övre eller nedre blinda matstrupsdelen och luftstrupen. Föda kan då komma ner i luftvägarna och ge hostattacker och kvävning eller lunginflammation till följd av att maten kommit till helt fel plats.

Tillståndet esofagusatresi upptäcks i regel snabbt efter födseln och det kan gå att reparera med operation så att en passage genom matstrupen skapas och barnet kan födas upp på vanligt sätt. Det är dock vanligt med flera missbildningar hos samma barn varför man gör en noggrann genomgång av alla kroppsöppningar och inre organ.

Gunilla Byström, Läkare, specialist i allmänmedicin