Senast reviderad 2012-02-16

När märker man om barn är allergiska?

Fråga

Jag har hamnat i en diskussion om hur tidigt allergier vanligtvis debuterar. Jag menar att de flesta föräldrar ser att barnen har någon slags allergi redan första året, men att det sedan kan ta tid innan allergin är fastställd. Min opponent, å andra sidan, påstår att de flesta allergier visar sig först senare. Vem har rätt?

Svar

På sätt och vis har ni rätt båda två. Det beror på vilka slags allergier det gäller.

Födoämnesallergier visar sig oftast tidigt, redan i spädbarnsåldern. Om man inte utvecklat någon matallergi under de första åren är det ytterst sällsynt att de kommer senare.

Pollenallergier däremot är mycket ovanliga före förskoleåldern och de kan börja när som helst under livet, även i hög ålder.

Pälsdjursallergi och kvalsterallergi är lite osäkrare - de kan komma tidigt, men i princip även när som helst under livet.

Gunilla Finnberg, Läkare, specialist i allmänmedicin