Senast reviderad 2016-03-16

Varför måste jag kissa så ofta?

Fråga

Mitt problem är otroligt besvärligt, jag måste kissa så ofta. Jag kissar cirka 17 gånger på ett dygn, varav minst en gång är på natten. Detta är väldigt besvärligt både dag som natt. Hur ofta kissar man normalt på ett dygn?

Om jag kissar för ofta som jag tror, vad kan det bero på och finns hjälp?

Svar

Du kissar cirka 17 gånger på ett dygn. Det låter mycket.

Vi ska se på hur det brukar vara. Urinen bildas i njurarna och har som uppgift att transportera ut slaggprodukter ur kroppen. Dessa bildas i kroppen och är lösta i urinen, som är en slags saltlösning. För att kunna lösa tillräcklig mängd salter, krävs cirka en till en och en halv liter urin per dag. Om du kissar omkring en till en och en halv liter, är det alltså normalt.

Urinen bildas i njurarna och samlas upp i urinblåsan. Den i sin tur tömmer sig när den blir utspänd. Då blir du kissnödig och kan med viljan bestämma när du ska börja kissa.

Blir blåsan överfylld, kan den tömma sig av sig själv och man kissar på sig. Hur många gånger du kissar per dag beror alltså på hur mycket urin som bildas och hur mycket urinblåsan rymmer innan den ger signal att den vill tömma sig.

Hur mycket urin som bildas beror på hur mycket du dricker och på hur mycket njurarna kan koncentrera urinen. Hur ofta du blir kissnödig beror även på i vilken grad urinblåsan kan töjas ut innan den vill tömma sig.

En normal urinblåsa ger signal att den är utspänd och vill tömma sig när det finns ungefär tre deciliter urin i urinblåsan. Det kan variera hur mycket den kan spännas ut. Urinblåsan kan rymma en liter, medan även trängningar att kissa kan komma vid så lite som en halv deciliter urin.

Om man räknar med att bli kissnödig när det finns 2,5 deciliter urin i urinblåsan, och en dygnsmängd är på 15 deciliter, innebär det att man behöver kissa sex gånger per dygn.

Det som du berättar om att du kissar 17 gånger per dygn är alltså inte normalt. Det här kan bero på flera olika saker:

  • Det kan vara så att du har svårt att slappna av i urinblåsan och blir kissnödig vid en onormalt liten volym urin.
  • En anleding kan vara att du dricker enormt mycket.
  • Det kan också bero på att dina njurar inte kan koncentrera urinen ordentligt.
  • En infektion i urinvägarna kan också ge liknande symtom.

Alla dessa orsaker går att behandla.

Du bör kontakta en vårdcentral och berätta om dina besvär. Där kan läkaren göra en lämplig utredning så att du kan få hjälp.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin