Senast reviderad 2016-09-01

Var kan jag få hjälp/söka vård om jag har problem med dissociation?

Fråga

Var kan jag få hjälp/söka vård om jag har problem med dissociation?

Svar

Hej!

Om du inte har någon kontakt med vården skulle jag vilja råda dig att ta kontakt med en öppenpsykiatrisk mottagning. Berätta så tydligt du kan om dina besvär, att du funderat kring begreppet dissociation och att du undrar kring hur du kan få hjälp att må bättre. Om de av något skäl inte kan ta emot dig där så ska de kunna tala om för dig vart du ska vända dig i stället.

Det är svårt att ge en enkel definition av vad dissociation är eftersom det är ett begrepp som kan användas för att beskriva ganska olika typer av tillstånd.

Om man säger att någon dissocierar så brukar man allmänt mena att hen på något sätt försvinner bort, alltså avskärmar sig eller inte är riktigt känslomässigt medveten om vem hen är eller vad hen är med om. Det kan till exempel kännas som att man är lösryckt från verkligheten, att man inte reagerar naturligt på det man är med om och inte riktigt har kontakt med sig själv eller sin kropp.

Förenklat kan man säga att dissociation betyder att olika delar inom en persons psykologiska upplevelse av sig själv eller omvärlden hålls isär från varandra. Till exempel kan det vara så att man minns en händelse rent konkret men samtidigt inte kan känna de känslor som hör ihop med den händelsen. Minnet av händelsen är då inte integrerat, istället är olika delar av minnet dissocierade från varandra.

Det kan ske efter en svår händelse. Ofta sätts begreppet i samband med problem som uppstått efter att man varit med om en traumatisk situation av något slag.

Trauman kan vara många olika typer av händelser, allt från att tvingas leva under svåra omständigheter under lång tid, till att plötsligt drabbas av något; en olycka, ett sjukdomsbesked, eller ett oväntat dödsfall. Både händelserna och hur man påverkas av dem kan ha olika svårighetsgrad. Det behöver inte alltid vara så stort, många kan nog känna igen sig i att det kan vara svårt att ta in det känslomässigt när något svårt händer utan att man är beredd på det.

Begreppet dissociation används som sagt på olika sätt, och kan beteckna en mängd olika tillstånd. Det kan även finnas med som en del när man på grund av en mer allvarlig traumatisering utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD  eller andra psykiska problem.

Vilken typ av hjälp du kan behöva vid dissociation beror på vilken form av dissociation det handlar om, och kanske också vilka trauman du bär på, om det är en traumarelaterad dissociation.

Om du vill ha tillfälle att berätta lite mer om just dina besvär så kan du också pröva att ringa till Nationella hjälplinjens telefonjour. De som svarar där har professionell utbildning. De kan ge stöd i stunden, hjälpa dig att sätta ord på din situation och utifrån det ge fler tips om vart du skulle kunna vända dig för att få bra hjälp.

Petter Björklund, psykolog