Senast reviderad 2015-11-26

Vad kan man göra åt oregelbundna hjärtslag?

Fråga

Jag undrar vad som går att göra åt hjärtklappning? Jag har under flera år haft oregelbundna hjärtslag och den sista veckan har jag känt av det mycket. Vad beror det på, och vad går att göra åt det? 

Svar

Den vanligaste orsaken till oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappning, är så kallade supraventrikulära extraslag, SVES. Med supraventrikulära menas att de är utlösta från förmaken precis som vanliga slag, men från ett område intill det lilla parti av höger förmak som ska ha den överordnade kontrollen.

Alla hjärtceller har en egen rytm och kan utlösa slag. Men oftast underordnar sig alla celler denna styrande "klick" i högerförmaket, för att hjärtat ska ha lämpligast rytm. Att alla celler har en egen rytm kan ses som ett säkerhetssystem. Om kommunikationen mellan hjärtats delar bryts och den överordnade styrande delen skadas, så kan hjärtat fortsätta slå.

Typiskt för dessa supraventrikulära slag är att de lättare uppkommer i vila. De brukar försvinna vid fysisk aktivitet. Olika faktorer kan göra att de lättare uppstår, exempelvis stress, sömnbrist, eller mycket kaffedrickande. Det kan kännas som att hjärtat gör ett uppehåll och sedan sätter igång eller som att hjärtat "slår en volt" i bröstet.

När man får ett extraslag så kommer det lite för tidigt i den regelbundna rytmen. Hjärtat gör då en paus, för att rätta till rytmen, och sedan kommer den regelbundna rytmen igång igen. Det nästkommande slaget blir då kraftigare på grund av att hjärtat under pausen hunnit fyllas mer med blod. Ibland kan det komma serier med extraslag på detta sätt. Det kan kännas obehagligt, men är helt ofarligt.

Om du har denna typ av extraslag är det bra att komma igång med regelbunden motion, ifall du inte redan håller på med det. Det är också bra att tänka över om det finns sådant som kan öka tendensen till extraslag i ditt liv. Till exempel stress, mycket kaffe eller bristande sömnvanor. Nikotin kan även öka tendensen, så om du röker är detta ett skäl att sluta.

Om du har mycket besvär kan du prova så kallade betablockerande läkemedel som lugnar hjärtrytmen.  Diskutera det med en läkare på vårdcentralen.  

Sådana här extraslag brukar vara ofarliga, men kan vara obehagliga. Om de inte minskar med de åtgärder jag föreslår ovan, kan vi läkare ibland vilja undersöka dem närmare. Till exempel genom att göra ett så kallat 24-timmars-EKG. Det innebär att du får ha en mätapparat på kroppen under ett helt dygn. Kontakta i så fall vårdcentralen.

 

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin