Senast reviderad 2014-02-17

Vad innebär transitorisk global amnesi?

Fråga

Jag har vid ett tillfälle haft TGA som är en förkortning av transistorisk global amnesi. Jag vill veta orsaken och vad som hänt i hjärnan. Bör jag i fortsättningen vara försiktig med något särskilt?

Svar

Transitorisk global amnesi, TGA, innebär plötslig övergående minnesstörning. Minnesförlusten kommer oväntat och varar från någon halvtimme upp till ett dygn.

Den som får TGA upprepar ofta frågor som "Var är jag?", "Vad är det som händer", och uppträder förvirrat.  Man kan fortfarande identifiera kända platser och personer, men har minnesförlust för sådant som hänt nyligen. Normalt förekommer inga andra neurologiska symtom under anfallet och TGA utmärkes av att samtliga symtom försvinner och minnet normaliseras inom ett dygn.

Om man söker vård under ett pågående anfall brukar man få genomgå en datortomografi av hjärnan för att utesluta blödning eller annan skada. Men om minnet har återkommit och man är mentalt helt återställd, behöver normalt sett ingen utredning göras, om inte symtomet skulle återkomma. I så fall bör en mer omfattande utredning göras.

Orsaken till TGA är inte fullt klarlagd. Men mätningar av blodflödet i hjärnan i samband med attacker tyder på att minnesstörningen kan bero på att blodcirkulationen tillfälligtvis är nedsatt i de områden i hjärnan som svarar för orienteringen i nuet och minnet för vad man håller på med och varför.

För de flesta är det TGA en engångsföreteelse. Det är därför inte troligt att du någonsin får tillbaka symtomen. Det är inte något speciellt du behöver tänka på för att förebygga det.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin