Senast reviderad 2015-11-26

Vad innebär diagnosen Reiters syndrom?

Fråga

Min son har fått diagnosen Reiters syndrom. Vad innebär det? Brukar detta självläka och hur är prognosen för denna sjukdom?

Svar

Låt mig ge en kort beskrivning av vad Reiters syndrom är.

Reiters syndrom

Reiters syndrom är en typ av artrit som i sig innebär en inflammation, alltså svullnad, ömhet, värmeökning och nedsatt funktion, i en eller flera leder.  Reiters syndrom uppträder efter en infektion i urin- och könsorganen eller i magtarmkanalen. Samtidigt förekommer urinrörskatarr eller slidkatarr, ögonkatarr och förändringar i slemhinnor och hud.

De infektioner som kan utlösa reaktionen är

De flesta av dem som får Reiters syndrom som drabbas har en ärftlig benägenhet för att reagera på detta sätt. Syndromet är en reaktion från kroppen på att den utsatts för en infektion, troligen en av dem som nämndes ovan.

Symtom

  •  ögonsymtom
  • lätt feber
  • ledsvullnad i en eller flera leder, oftast i de större lederna i benen, men även i tårna
  • senfästesinflammationer
  • smärtfria sår i munslemhinna och tunga.

Alla symtom behöver inte finnas hos en enskild person.

Vanligtvis går besvären över efter tre till fyra månader, men ungefär hälften av de som får det de kan ha mera långdragna besvär eller få tillbaka ledsymtomen under flera år.

Behandling

Behandling av pågående infektioner kommer i första hand, men oftast är infektionerna redan borta när diagnosen ställs. I stället inriktas behandlingen på att lindra ledbesvären med hjälp av inflammationshämmande läkemedel, cox-hämmande preparat. I allvarligare fall kan läkemedel som cytostatika ges.

Svullna leder punkteras och töms på vätska och lokala injektioner med kortison i leder och senfästen ges. En del kan få en inflammation i ögats regnbågshinna. Det behandlas med kortisondroppar.  

Träning med hjälp av en sjukgymnast är också bra.

Sjukdomen leder sällan till några bestående besvär, utan den läker ut så småningom.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin