Senast reviderad 2014-06-16

Vad innebär cerebellär ataxi?

Fråga

Vad innebär akut cerebellär ataxi? Hur brukar sjukdomen utveckla sig?

 

Svar

Cerebellär ataxi innebär att man har svårigheter att samordna kroppsrörelser, vilket leder till ryckiga rörelser i armarna, bålen och huvudet och gångsvårigheter. Det uppkommer på grund av en sjukdom eller skada i lillhjärnan (cerebellum på latin).

Den vanligaste formen är det som kallas akut cerebellär ataxi och som uppstår efter en virusinfektion, hos barn till exempel efter vattkoppor. Hos vuxna kan andra typer av infektioner vara utlösande, exempelvis körtelfeber (Epstein-Barr virus) eller mykoplasmainfektion.

Cerebellär ataxi som orsakats av infektion brukar ha god prognos. Symtomen avtar inom några veckor eller månader och restsymtom kvarstår bara i undantagsfall.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin