Senast reviderad 2016-10-14

Vad händer vid en näthinneavlossning?

Fråga

Vad är näthinneavlossning, vad beror det på och finns det någon behandling? Hur blir synen efteråt? 

Svar

Den vanligaste avlossningen i ögat gäller näthinnan.

Näthinnan är i själva verket en del av hjärnan och en mycket känslig del av ögat. Vid näthinneavlossning har den del av näthinnan som bland annat innehåller syncellerna lossat från sitt underlag. Näthinnan kan vara helt avlossad eller bara till en del.

 Anatomisk illustration som beskriver ögats olika delar.

Börjar ofta med att det blir ett hål i näthinnan

Oftast börjar näthinneavlossningen genom att det blir ett hål i hinnan. Därefter skiljs den från underlaget genom att det samlas vätska där. Hål kan uppstå genom våld mot ögat, till exempel ett slag.

Men det vanligaste är att det uppstår genom att glaskroppen, som är fäst vid näthinnan, skrumpnar och drar i näthinnan så att det blir ett hål.

Personer som är mycket närsynta, har större risk för näthinneavlossning på grund av att näthinnan är tunnare och skörare hos dem.

Du kan se blixtar och skuggor i synfältet

När näthinnan lossnar uppkommer en gråaktig eller mörk skugga motsvarande det avlossade området. Är hela näthinnan avlossad ser du inget alls med det ögat. Många gånger kan avlossningen föregås av att du ser blixtar i synfältet.

Har du några av dessa symtom är det viktigt att snabbt söka hjälp på en vårdcentral, akutmottagning eller ögonklinik.

Goda resultat av behandlingen

Näthinneavlossning måste opereras. Läkaren försöker få näthinnan att fästa mot underlaget och täta eventuella hål. Operationen görs oftast i lokalbedövning. Resultaten efter operationen är mycket goda.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin