Senast reviderad 2016-01-21

Vad gör man åt skador på fettkudden under hälen?

Fråga

Jag önskar få hjälp med mina hälproblem. Har besökt läkare och troligen så är det en "fettkuddsskada".

Jag har skoinlägg men kan trots det inte motionera. Jag spelar annars fotboll. Finns det någon operation man kan göra för att komma åt problemet? Eller finns någon annan hjälp?

Svar

Inlägg i skon är det första som brukar rekommenderas, om ditt problem hänger ihop med fettkudden under hälen. Ofta räcker det inte med vanliga inlägg utan det brukar behövas inlägg som gjuts efter fotens form, så kallade fotbäddar. Fotbäddar kan köpas hos ortopedtekniker.

Operation hjälper inte mot problem med fettkudden. Tvärtom kan problemet förvärras.

Ibland kan fotbäddarna behöva justeras hos ortopedteknikern är du använt dem några veckor. Du bör också se över dina skor, både sportskor och fritidsskor.

Belastningen på foten spelar stor roll och du som spelar mycket fotboll eller springer kan ha svårt att bli bra, även om inläggen är som de ska. Träningen kan behöva anpassas och ibland kan det behövas en viloperiod.

Eftersom du inte blivit bra, tycker jag att du ska prata med din läkare igen.

Läs gärna mer i vår text ”Ont i hälen”. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin