Senast reviderad 2016-02-11

Vad gör man åt osteofyter i knäna?

Fråga

Jag har fått osteofyter i mitt högra knä. Vad är det och vad kan man göra åt det? Jag har värk vid varje steg jag tar.

Svar

En osteofyt är enkelt uttryckt detsamma som en extraknöl på ett ben.

När ben åldras så sker hela tiden både en nedbrytning och en uppbyggnad av benvävnaden. Kring leder kan man med åren få en slags krage eller extra knöl som syns som en ökad kantighet när benet ses i profil på röntgenbilden. Hos många äldre går detta att se som en knotighet på de yttersta fingerlederna.

Osteofyter kan man alltså ha på många olika ställen i kroppen, och osteofyten i sig brukar inte ge besvär med värk. Osteofyter är inget som kräver någon behandling, de är bara tecken på ett åldrande i benet.

Men vid knäledsartros, det vill säga den ledsjukdom som innebär bland annat en försämrad broskfunktion, ses en ökad tendens till osteofytbildning. Där kan alltså osteofyter vara tecken på tala för att det finns en försämrad ledfunktion, med ett försämrat brosk. Vid artros får man vanligen också en sämre muskelfunktion som en följd av de försämrade ledytorna Det leder i sin tur till en sämre stabilitet i leden, vilket bidrar ytterligare till en sämre ledfunktion.

Jag gissar att det är artros som är orsaken till dina besvär. Du får höra mer med din egen läkare om det kan stämma. Behandlingen vid artros är i första hand vanliga smärtlindrande läkemedel. Till att börja med kan de läkemedel, som även är receptfria, användas. Om dessa inte hjälper finns andra, receptbelagda läkemedel.

Vidare så brukar anpassad träning vara bra för att ha kvar en god muskelfunktion, vilket är viktigt för ledens funktion som helhet. Där kan en sjukgymnast ge dig bra råd om vad som är lämpligt. Min erfarenhet är att värken kan minska om man tränar muskulaturen runt leden. Träning som innebär en mindre stötande belastning på leden brukar vara bra, till exempel simning, bassängträning eller cykling.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin