Senast reviderad 2014-01-29

Vad gör man åt en pärlcysta i örat?

Fråga

Jag har fått diagnosen pärlcysta i mellanörat. Jag ska opereras om några månader.

Nu vill jag veta mer om sjukdomen. Jag har säkert haft denna cysta i flera år. 

Jag undrar om det kan uppstå någon komplikation med mitt öra innan jag ska in på operationen? Kan jag arbeta ända fram till operationen? Det sticker till i örat ibland och är obehagligt. Ibland har jag lätt yrsel, men vet ju inte om det kommer från dessa besvär.

Svar

Vi läkare vet oftast inte varför man får pärlcystor. Av någon anledning så drar sig en del av trumhinnan inåt och det samlas vax, slemhinneceller och nedbrytningsprodukter där. Vaxet och cellerna hårdnar och blir vitglänsande som en pärla. Pärlan kan växa i storlek så att den trycker på det som ligger runt omkring och göra att hörseln blir sämre. Den del av trumhinnan som dras inåt kan vara liten och svår att upptäcka på grund av vax som skymmer. Pärlcystan kan därför bli stor innan den upptäcks.

Det finns ett visst samband mellan öronkatarr och pärlcystor. Öronkatarr betyder att man har vätska bakom trumhinnan, fast man inte har öroninflammation. Efter en öroninflammation är öronkatarr inte ovanligt, men man kan få öronkatarr utan att ha haft öroninflammation.

En del som har pärlcystor har en ovana att snabbt sniffa luft inåt när de känner ett lock i örat. Om man sniffar på detta sätt kan det bidra till att en del av trumhinnan dras inåt och det bildas en pärlcysta. För det mesta så kan man dock inte säga varför en pärlcysta har uppstått.

Pärlan växer långsamt och det stämmer antagligen att du har haft den i flera år. Jag skulle utgå ifrån att de som ska operera dig har bedömt att det inte är någon risk för komplikationer fram till operationen. I annat fall så hade de nog försökt operera dig snabbare.

En pärlcysta brukar inte göra att man har svårare att jobba, såvida inte hörseln är påverkad och man har ett yrke där man är beroende av hörseln på båda öronen. Om man jobbar som dykare kan det också vara ett hinder om man har en pärlcysta.

Stora pärlcystor kan ge yrsel, men det finns också många andra anledningar till yrsel.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin