Senast reviderad 2017-08-24

Vad beror högt prolaktinvärde på?

Fråga

Mitt prolaktinvärde är för högt. Detta upptäcktes genom att det kom mjölkliknande vätska ur mina bröst. Vad beror högt prolaktinvärde på?

Svar

Ett högt prolaktinvärde kan bero på många olika saker. Det kan bero på naturliga variationer, tillfälliga saker, eller vissa sjukdomar.

Prolaktin är ett hormon som bildas i hypofysen, en liten körtel som sitter på undersidan av hjärnan. Prolaktin stiger under graviditet och förlossning för att förbereda brösten för amning och sedan se till att amningen kommer igång.

Nivån av prolaktin i blodet varierar över dygnet och är högst under sömnen. Nivån varierar också under menscykeln.

Prolaktinvärdena höjs bland annat av stress och fysisk ansträngning. Många läkemedel, särskilt läkemedel som används vid psykiska besvär, kan öka prolaktinvärdena. Äter du mycket lakrits kan värdena stiga.

Bland de sjukdomar som kan ge högt prolaktinvärde är den vanligaste orsaken hypofysadenom, en godartad tumör i hypofysen. Detta brukar leda till oregelbunden eller utebliven mens, oförmåga att bli gravid samt till att det börjar komma mjölkliknande sekret från bröstvårtorna.

Förhöjt prolaktin kan också vara ett delsymtom vid vissa andra sjukdomar. Här kommer några exempel:

  • Hypotyreos - brist på sköldkörtelhormon
  • Polycystiskt ovarialsyndrom – PCOS
  • Kronisk njursvikt
  • Svår leverskada
  • Påverkan på nerver i bröstkorgen till exempel vid skador eller bältros

Hur du ska utredas vidare beror på olika saker. Till exempel följande:

  • Har några andra symtom än att det kommer vätska från brösten?
  • Tar du några läkemedel som kan påverka prolaktinvärdena?
  • Finns andra omständigheter som kan förklara det förhöjda värdet? 

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin