Senast reviderad 2014-02-06

Vad är vitsubstanssjuka för något?

Fråga

Min mormor har vitsubstanssjuka. Vad betyder det och vad kan man göra åt det?

Svar

Hjärnan består bland annat av den grå hjärnbarken och den vita substansen. Den grå hjärnbarken har en överordnad funktion och vid den vita substansen sker informationsöverföring till stor del.

Om man gör en datortomografiundersökning eller magnetkameraundersökning kan man se den vita och den grå substansen i hjärnan. De här undersökningarna kan visa även små förändringar i hjärnan. Förändringar i den vita substansen kan bland annat finnas hos människor med demens.

Den vanligaste orsaken till att den vita substansen förändras är åderförkalkning, eller så kallad åderförfettning, i blodkärlen i huvudet. Åldern spelar också stor roll och det är möjligt att vi alla kommer att få vitsubstansförändringar om vi får leva tillräckligt länge.

Vitsubstanssjuka har också blivit namn på en demenssjukdom som kännetecknas av att man tänker långsamt och att känslorna blir mindre följsamma. Det gör att man får nedsatt initiativförmåga och oväntade känsloutfall. Man brukar också ha bristande sjukdomsinsikt.

Det är dock långt ifrån alla som har vitsubstansförändringar vid en datortomografiundersökning eller magnetkameraundersökning som får dessa besvär. Många som har vitsubstansförändringar är inte alls dementa. Det är också långt ifrån alla med demenssjukdom som har synliga förändringar i den vita substansen.

Det finns inget speciellt botemedel för vitsubstanssjuka. Ofta behövs träning och hjälp i det vardagliga livet. Det kan vara aktuellt med mediciner mot demens och även högt blodtryck, diabetes och höga blodfetter om man också har sådana symtom.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin