Senast reviderad 2016-01-21

Vad är myositis ossificans för något?

Fråga

Har fått diagnosen myositis ossificans i nacken. Jag har symtom i form av muskelkramp med smärta främst i vänster skulderparti, har även känselpåverkan i tandrötter på vänster sida samt i tungan på samma sida.

Jag önskar veta allt om sjukdomen, orsak, behandling, med mera.

Svar

Myositis ossificans innebär att en eller flera muskler har blivit förkalkade med tecken till ben-nybildning. Dessa förändringar upptäcks oftast via röntgen i kombination med de symtom man har.

Myositis ossificans kan uppstå efter skador på muskeln och närliggande benhinna med blodansamling som följd. Det kan också uppstå efter en långvarig inflammation. Hela denna process tar allt ifrån månader till år. Resultatet är smärta och försämrad funktion i muskeln.

Behandlingen beror på hur lång tid som gått sedan skadan och bör ske i samråd mellan ortoped och sjukgymnast. Operation kan ibland vara nödvändig. Prognosen beror bland annat på svårighetsgrad, vilken muskel det gäller och tiden från skadan.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin