Senast reviderad 2016-03-16

Vad är klumpfot? Vad gör man åt det?

Fråga

Jag skulle vilja ha några uppgifter om klumpfot. Hur uppkommer skadan och vilken behandling finns att tillgå?

Svar

I de flesta fall vet vi läkare inte varför ett barn föds med klumpfot. En viss ärftlighet finns, så de som har en förälder med klumpfot har en något större risk att få klumpfot. Klumpfot är ibland en del i andra missbildningar.

Barn som föds med klumpfot brukar oftast behandlas genom att tänja och gipsa foten.  

Foten brukar vara böjd inåt. Nyfödda barnfötter är mjuka och läkaren kan tänja på foten så att den blir rakare och sedan gipsa den. Ofta behöver läkaren byta gips flera gånger eftersom barnet växer och foten kan behöva tänjas flera gånger för att bli rak.

Det är vanligt att foten också är nedåtböjd eller framåtböjd. Då kan hälsenan behöva förlängas genom en operation.

Efter gipsningarna brukar barnet få en skena som hjälper till att hålla foten rak. När barnet börjat gå brukar skenan bara användas på natten. Ofta får barnet också specialbyggda skor.

De flesta barn som föds med klumpfot kan gå obehindrat när behandlingen är klar. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin