Senast reviderad 2017-09-15

Vad är karpaltunnelsyndrom?

Fråga

Jag är gravid i vecka 38. De senaste veckorna har jag haft jätteont i höger arm och hand, mest nattetid då det värker rejält. Jag har hört talas om karpaltunnelsyndrom. Vad är det?

Svar

Karpaltunnelsyndrom är en svullnad i handleden. Det leder till att en av nerverna till handen kommer i kläm. Det ger smärta och domningar i handen. Svullnaden är mest märkbar på natten, och därför upplever man mest smärta då.

Smärtan brukar sitta i handen, framför allt på tummens sida. Men det kan kännas i hela armen. Kraften i tumgreppet kan bli försvagad och känseln i tumme och pekfinger kan bli sämre.

Det är vanligt att få karpaltunnelsyndrom under graviditeten. Ofta går dessa besvär över av sig självt efter förlossningen.

Behandling med tablett, skena eller operation

Svullnaden i nervkanalen kan behandlas med dels antiinflammatorisk medicin och dels vätskedrivande medicin. Båda medicinerna minskar svullnaden. Men dessa mediciner är olämpliga i slutet av en graviditet.

Däremot kan alla använda en speciell skena som går att få via en arbetsterapeut. Med hjälp av den kan trycket minska i nervkanalen. Man ska använda skenan på natten för att undvika att handleden kommer i ett olämpligt läge under sömnen.

Om inte det hjälper kan det bli aktuellt med operation. Då vidgas karpaltunneln för att inte klämma på nerven.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin