Senast reviderad 2014-05-06

Vad är corneal dystrofi? Vad kan man göra åt det?

Fråga

Min farbror får som sår på sin hornhinna och det bildas som trådar i ögonen. Han behandlas med ögondroppar, men minst ett par gånger om året får han ett skov då hans ögon blir svullna, röda, och ljuskänsliga.

Nu har han fått sin diagnos, corneal dystrofi,  men ingen har lyckas förklara vad det egentligen innebär och om det går att bota.

Svar

Corneal dystrofi, eller hornhinnedystrofi är ett samlingsnamn på en grupp av likartade ärfliga ögonsjukdomar i ögonens yttersta hinna, cornea eller hornhinnan. Det är ganska ovanliga sjukdomar som kontrolleras och behandlas av ögonspecialister.

Det finns ett 20-tal olika typer av corneal dystrofi som kan indelas i grupper efter vilken del av hornhinnan som är påverkad. Olika lokalisation ger upphov till olika sorters symtom. Symtomen kan variera från återkommande smärtsamma hornhinnesår till disig syn till följd av grumligheter i hornhinnan.

Symtomen kan komma när som helst under livet. Vissa typer kan visa sig mycket tidigt och andra typer först i pensionsåldern. Svårighetsgraden kan variera en hel del. 

Vilken typ av behandling man får beror på typen och graden av besvär. I tidiga stadier består behandlingen av ögondroppar, en speciell typ av mjuka linser som skyddar hornhinnan, eller laserbehandling. Vid svårare former kan hornhinnetransplantation komma ifråga när synen blivit så pass försämrad att man får svårt att klara sin vardag.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin