Senast reviderad 2018-06-04

Vad är G6PD?

Fråga

Jag har blodbrist som beror på G6PD-brist. Jag vill veta mer om detta.

Svar

Förkortningen G6PD står för glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist. Det är ett enzym som hjälper till med omsättningen av socker i de röda blodkropparna. Saknar du G6PD så finns det risk att blodkropparna går sönder när du använder vissa läkemedel eller äter viss slags mat.

G6PD-brist är en ärftlig sjukdom som är vanligare hos män än kvinnor. Anlaget till sjukdomen sitter i X-kromosomen. Kvinnor, som har två X-kromosomer, kan vara symtomfria, om anlaget bara sitter i den ena X-kromosomen. Män däremot, som bara har en X-kromosom, kan få symtom på sjukdomen om de har anlaget. Sjukdomen kan hos en del vara svår, medan den hos andra bara ger lätta besvär.

G6PD-brist är vanligare i vissa delar av världen. Till exempel har var tionde amerikan med mörk hud sjukdomen, medan den är betydligt ovanligare bland svenskar. I medelhavsområdet är sjukdomen känd under namnet favism.

Om sjukdomen inte är känd inom familjen upptäcks den ofta genom att du blir sjuk när du äter  bondbönor, eller favabönor som de också kallas. Har du G6PD-brist blir du sjuk av bönorna och kan få blodbrist. Tillståndet kan bli allvarligt. Feber, gul urin och att ögonvitan blir gul är vanliga tecken på sjukdomen.

Eftersom det är en ärftlig sjukdom är den livslång och du bör undvika läkemedel och mat som utlöser besvär. Du bör ha fått en lista över de läkemedel som du bör undvika. Hit hör bland annat vissa läkemedel mot urinvägsinfektioner och vissa läkemedel mot ledgångsreumatism.

 Sjukdomen ger lite märkligt nog ett visst skydd mot malaria.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin